Meillekö sydäniskurin käyttökoulutusta?

Työnantajat ovat viime vuosina heränneet ensiaputarvikkeiden monipuolistamiseen kiitettävällä tavalla, ja sydäniskureitakin voi entistä enemmän nähdä julkisten paikkojen lisäksi myös työpaikoilla. Sydäniskuri kaappeineen ei kuitenkaan ole seinän koriste, vaan hengenpelastava laite sydämenpysähdystilanteisiin. Sydämenpysähdys voi tapahtua kenelle tahansa, ja riski on sitä suurempi mitä enemmän ihmisiä työpaikalla työskentelee ja vierailee.

Kun tositilanne iskee, sydäniskurin käyttäminen elvytyksessä moninkertaistaa selviytymisen mahdollisuuden. Kokemattomalla sydäniskuria hakevalla henkilöllä voi kulua liikaa aikaa laitteen käyttöohjeiden lukemiseen ja elektrodien asettelemiseen oikein. Pahimmassa tapauksessa työntekijä ei edes tiedä sydäniskurin hankinnasta työpaikalle, ja joutuu etsimään sitä. Siksi jokaisen työntekijän tulisi tutustua sydäniskurin käyttöön jo sen ostovaiheessa.

Käyttökoulutus takaa varmemman ensiapuosaamisen

Sydäniskurin käyttöön on saatavilla käyttökoulutusta, jossa työntekijät käyvät huolellisesti läpi sydäniskurin toiminnan harjoituslaitetta ja elvytysnukkea apuna käyttäen.

Miksi työpaikan kannattaa tilata sydäniskurin käyttökoulutusta?

  1. Se parantaa sydämenpysähdyksen saaneen henkilön selviytymismahdollisuutta. Työntekijöillä on parempi ensiapuosaaminen, ja he vievät tämän osaamisen myös vapaa-ajalle.
  2. Työntekijöillä on parempi luottamus työpaikan ensiaputaitoihin, mikä parantaa työhyvinvointia.
  3. Työntekijät saavat vastaukset kaikkiin sydäniskuria koskeviin kysymyksiin luotettavalta lähteeltä.
  4. Käyttökoulutuksessa saa vinkkejä työpaikan mahdollisiin erityistilanteisiin ensiavun kannalta, kuten ahtaat käytävät.
  5. Jos sydäniskuri on uusi eikä vielä kiinnitetty paikalleen, käyttökoulutuksen pitäjä osaa auttaa laitteen paikan valinnassa niin, että se sijoitetaan mahdollisimman keskeiselle paikalle ja on helposti löydettävissä.

Käyttökoulutus tuo varmuutta ja uskallusta sydäniskurin käyttöön ensiaputilanteessa, jolloin laitteen hyötyarvo työpaikalla nousee. Sydäniskurin käyttöön voi liittyä paljon ennakkoluuloja ja ajatuksia sen hankaluudesta, jotka hälvenevät, kun laitteen käyttöä harjoitellaan etukäteen.

Käyttökoulutus Merplast Oyj:ltä

Jos työpaikkasi tarvitsee käyttökoulutusta tai -kertausta, voit ottaa yhteyttä Merplastiin info@merplast.fi. Pidämme yrityksellenne kattavan koulutushetken, jonka voi jakaa myös useammille päiville.