Opi pelastamaan ihmishenki 16 tunnissa

Jokainen tietää paineluelvytyksen, mutta montako painallusta ja puhallusta se olikaan? Päteekö sama lapseen? Tositilanteen sattuessa joku tuo paikalle keltaisen laatikon, ja käskee aloittamaan defibrillaation. Niin minkä?

Merplast Oyj järjestää valtakunnallisesti ensiapukursseja sekä tilauksena työpaikoille että avoimina kursseina. Kurssilta saa kolme vuotta voimassa olevan ensiaputodistuksen, joka vaaditaan joihinkin ammattikuntiin täyttääkseen turvallisuusvelvoitteen vaatimukset.

Mitä ensiapukurssi kuitenkin pitää sisällään?

Tärkein kansalaistaito

Jokaisen tulisi hallita ensiaputaidot. Kuka tahansa voi sattua ensimmäisenä paikalle, kun toinen ihminen kolaroi, saa sydämenpysähdyksen tai ruoka jää kiinni henkitorveen. Tilanne vaatii nopeaa toimimista, ja hoitohenkilökunta ei aina ehdi paikalle tarpeeksi nopeasti.

Ensiapukurssi kestää 2 päivää, korttia uusivalle ja ensiaputaitojaan kertaavalle kurssi on 1-päiväinen. Kurssilla käsitellään kattavasti yleisimmät onnettomuustilanteet, kuten murtumat, vierasesine hengitysteissä, myrkytys ja sähkön aiheuttamat vammat. Kurssille osallistuva oppii, kuinka pelastaa ihmishenki näissä tilanteissa niin, ettei aiheuta enempää vaaraa potilaalle.

Case Kuopion kurssi

Toukokuun 2018 Kuopion kurssi järjestettiin Kuopio-hallin tiloissa. Kurssille mahtuu kerrallaan 15 henkeä, vaikka halukkaita olisi paljon enemmänkin. 15 henkilöä kuitenkin takaa sen, että jokainen ehtii tehdä ensiaputaitojen harjoitustöitä. Huomattavan suuri osa osallistujista on hankkimassa ensimmäistä ensiapukorttiaan, vain muutama on kertaamassa aiemmin hankittuja ensiaputaitojaan eli osallistuvat ensimmäisen päivän hätäensiapukurssille.

Kuopiossa ensiapukouluttajana toimii Pekka Turunen, jolla on opetuksen tueksi kertoa lukuisia esimerkkejä tosielämän tilanteista, joihin on ensihoitajan ammatissa törmännyt. Opetustyyli on osittain humoristinen ja Pekka kannustaa kurssiin osallistujia kysymään kysymyksiä ja kertomaan omista kokemuksistaan.

Keskustelua syntyykin kahden päivän aikana paljon. Osallistujat ovat hyvin motivoituneita ja kynnys kysymyksien esittämiseen pidetään matalana.

Mistä ensiaputaidosta on sinulle eniten hyötyä?

Kouluttajana Pekka ottaa huomioon sen, mitä kurssille osallistuvat haluavat oppia ja millaisia ensiaputilanteita he todennäköisimmin tulevat kohtaamaan. Paikalla oli sähköalan ammattilaisia, joten opetuksessa painotettiin palovammojen hoitamista enemmän. Kouluttaja osaa myös arvioida kurssilaisten lähtökohtia ja oppimistahtia, jolloin helpoimmat perusasiat kuten hätäkeskukseen soittaminen voidaan käsitellä nopeammin.

Lähtökohtana ovat tilanteet, joihin ihmiset työssään todennäköisimmin voivat joutua. Tämä saa ihmiset osallistumaan keskusteluun, sillä useilla on kerrottavanaan omakohtaisia tilanteita.

Pekka painottaa opetuksessaan ensiaputaitojen lisäksi myös auttamisen rohkeutta. Hän muistuttaa osallistujia, että esimerkiksi kolaripaikan näky voi olla pelottava, mutta auttamista ei saa silti unohtaa.

- Te pystytte tekemään sen ihmisen selviytymisen kannalta tärkeimmän tehtävän. Te, jotka olette ensimmäisenä paikalla. Ei se kaveri joka tulee ambulanssilla värikkäissä vaatteissa vaan te jotka aloitatte peruselvytyksen mahdollisimman nopeasti paikan päällä. Teette valtavan työn ihmisen selviytymiseksi paikan päällä, Pekka muistuttaa.

Laadukkaat koulutusvälineet

Pekalla on kurssilla mukana Merplastin tuotteita ja huippuluokan koulutusvälineet. Nuket ovat responsiivisia elvytysharjoituksiin ja takaa todentuntuisen harjoituksen. Sydäniskurista on harjoitusversio, jolloin laitteen eri ominaisuuksia pystyi havainnollistamaan kattavasti ja turvallisesti kaukosäätimen avulla. Harjoituslaite vastaa oikeaa sydäniskuria, joten se antaa erinomaisen valmiuden laitteen käyttöön tositilanteen sattuessa.

Lisäksi kurssilla oli mahdollisuus kokeilla erilaisia ensiaputarvikkeita, kuten siteiden kiinnittämistä, avaruuslakanan lämpöä ja kylmähauteen vaikutusta. Konkreettisilla harjoituksilla ja – jos ei oikeilla niin todentuntuisilla – ensiaputarvikkeilla oppiminen oli nopeampaa kuin kalvosulkeisessa opetuksessa.

Merplast panostaa ensiapukoulutuksessa laatuun

Ensiapukoulutuksen hankkiminen Merplastilta on kannattavaa. Kaikilla kouluttajilla on pitkä työhistoria akuuttihoidon parista. He ovat lisäksi suorittaneet ensiavun ja terveystiedon peruskoulutuksen (ETK-pätevyys) eli he ovat ensiapukouluttamiseen koulutettuja ammattilaisia. Valitsemalla ETK-pätevän kouluttajan työpaikkasi voi olla oikeutettu Kela-korvaukseen kurssin osallistumisesta ja kurssille osallistuvat saavat virallisen ensiapukortin.

Ensiapukursseilla käytetään laadukkaita koulutustarvikkeita.

Linkkejä: