Työpaikan ensiaputarvikkeet – kokoaminen ja ylläpito

Kit X -ensiapulaukku

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työpaikalle riittävä ensiapuvalmius koulutetun henkilökunnan lisäksi muun muassa kattavilla ensiaputarvikkeilla. Tarvikkeet valikoidaan huolellisesti kartoittamalla työpaikan mahdolliset vaaratilanteet ja arvioimalla, millaisia ensiaputarvikkeita näihin tilanteisiin tarvitaan.

Ensiapukaappien, -laukkujen, ja -tarvikkeiden määrä riippuu työntekijöiden ja yrityksessä vierailevien ihmisten määrästä ja siitä, kuinka hajautetusti työntekijät työskentelevät. Tarkoitus on, että ensiaputarvikkeet ovat jokaisen työntekijän saavutettavissa.

Mihin varaudutaan?

Työpaikalle on laadittu kirjallinen ensiapuvalmissuunnitelma, johon on ennakoitu tyypillisimmät ja mahdolliset vaaratilanteet joita yrityksen tiloissa voi tapahtua.

Tyypillisiä ensiaputilanteita voivat olla:

  • Haavat
  • Murtumat ja venähdykset
  • Palovamma
  • Silmän vauriot, roska silmässä
  • Sydämenpysähdys

Ensiaputarvikkeiden tulee kattaa valmius näihin tilanteisiin.  Ensiapulaukun sisällön kattavuuteen vaikuttaa myös työpaikan ensiavun vakavuusluokka. Jos työpaikalla on esimerkiksi ampumahaavan riski, on kiristysside luonnollinen valinta ensiaputarvikkeiden joukkoon.

Ensiaputarvikkeiden on oltava helposti löydettävissä ja niihin täytyy jokaisen työntekijän päästä käsiksi. Tarvikkeiden välittömään läheisyyteen asennetaan ensiaputarvikkeiden luo ohjaava opastekilpi, joka kiinnitetään näkyvälle paikalle.

Työnantaja on vastuussa myös yrityksen tiloissa vierailevista ihmisistä. Vaikka sydämenpysähdys olisikin epätodennäköinen työntekijöiden keskuudessa, se voi tapahtua vierailevalle henkilölle. Senkin vuoksi ensiaputarvikkeiden kanssa kannattaa olla ”ylivarovainen” ja varautua mahdollisimman moniin tilanteisiin.

Työpaikan tarpeisiin

Ensiaputarvikkeita säilytetään seinälle kiinnitettävässä ensiapukaapissa tai mukana kulkevassa laukussa. Laukku on hyvä erityisesti työntekijöille, jotka tekevät paljon liikkuvaa työtä. Markkinoilla on erilaisia pieniä, kevyitä ja vyölle kiinnitettäviä laukkuja jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi koulujen ja päiväkotien välitunti- ja retkikäyttöön. Myös maastossa työskentelevät sekä urheiluseurat hyötyvät helposti mukana kulkevista ensiapulaukuista.

Seinälle kiinnitettävä ensiapukaappi soveltuu esimerkiksi toimistotyöhön. Kaappi merkitään asianmukaisesti opastekilvellä sen löydettävyyden helpottamiseksi. Kaapin hyviin puoliin kuuluu tilavuus – sinne mahtuu ensiaputarvikkeita hyvin kattavasti.

Ylläpito ja vanhenevat tarvikkeet

Ensiaputarvikkeiden käyttöikä voi olla yllättävän lyhyt. Steriilien tuotteiden käyttöikä on noin viisi vuotta, mutta aukaistussa paketissa viimeinen päiväys tulee erittäin nopeasti vastaan. Tuotteiden käyttöikään voi vaikuttaa oikeanlaisella säilytystavalla; esimerkiksi suihkepullojen etiketissä saatetaan neuvoa tuotteen säilytysasento. Tarvikkeita kannattaa myös säilyttää suojassa suoralta auringonvalolta.

Työnantajan on hyvä käydä ensiaputarvikkeet säännöllisesti läpi, ja tehdä täydennyksiä vanhentuneiden tai puutteellisten ensiaputarvikkeiden tilalle. Tarkistusta helpottaa, kun kunkin tarvikkeen käyttöikä kirjataan ylös.

Ensiapukaapin ylläpidon voi myös ulkoistaa. Merplast Oyj:n myyntiedustajat tekevät veloituksettomia tarkastuskäyntejä, jolloin ensiaputarvikkeet ja niiden ajankohtaisuus käydään säännöllisin väliajoin huolellisesti läpi. Myyntiedustaja ottaa huomioon yrityksen tarpeet ja osaa vinkata uusimmista tuotteista.

Merplast yhteystiedot