Osingon jälkimmäinen erä

Safedo Oyj:n yhtiökokous 28.4.2020 päätti, että vuodelta 2019 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 10 eurosenttiä (0,10 euroa) osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 5 eurosenttiä (0,05 euroa) osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.4.2020 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä oli 15.4.2020.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osingon jakamisesta yhtiön vapaasta pääomasta siten, että osingon määrä on enimmillään 5 eurosenttiä (0,05 euroa) osakkeelta. Hallitus valtuutettiin päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä, sekä muista asian vaatimista toimenopiteistä.

Osingon toinen erä 5 eurosenttiä (0,05 euroa) maksetaan hallituksen 18.9.2020 tekemän päätöksen mukaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 22.9.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 29.9.2020.