Päätös omien osakkeiden hankkimisesta

Listaamattomilla osakkeilla ei ole toimivaa markkinapaikkaa Suomessa sen jälkeen, kun finanssivalvonta peruutti Privanetin toimiluvan. Safedo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Päätöksen tarkoituksena on mahdollistaa osakkeiden myynti niille tahoille, jotka haluavat myydä omistuksensa pois.

Safedo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2022 päätti yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

- Osakkeita hankitaan korkeintaan 20 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä

- Osakkeita hankitaan enintään 5,00 euron osakekohtaiseen hintaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla

- Ostot tehdään vähintään 1000 kappaleen erissä, paitsi tilanteissa, joissa osakkeensa myyvä omistaa alle 1000 kappaletta. Mikäli alle 1000 osaketta myyvä haluaa myydä kaikki osakkeensa kerralla, yhtiö voi tarvittaessa hankkia ne.

Edellä mainittu valtuutus on voimassa 31.12.2022 saakka. 

Mikäli osakkeenomistaja haluaa myydä osakkeensa yhtiölle, hän voi olla yhteydessä asiasta sähköpostilla osakekauppa@safedo.fi tai toimitusjohtaja Marko Parviainen, p. 010 279 2601, marko.parviainen@safedo.fi