Safedo osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019 (H1/2019)

SAFEDON LIIKEVAIHTO JA TULOS VAHVASSA KASVUSSA

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vuoden 2018 vertailukausi on esitetty suluissa

Tammikuu – Kesäkuu 2019 (H1):

 • Liikevaihto oli 1,93 (1-6/2018: 1,66 miljoonaa) miljoonaa euroa – kasvua 16,0 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 247 (43) tuhatta euroa – kasvua 471,5 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 12,8 % liikevaihdosta (2,6 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 236 (32) tuhatta euroa – kasvua 650,3 %
 • Tilikauden tulos oli 189 (31) tuhatta euroa – kasvua 499,4 %
 • Tilikauden tulos oli 9,8 % liikevaihdosta (1,9 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,03) euroa – kasvua 633,3 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 144 (187) tuhatta euroa – laskua 23,0 %
 • Taseen loppusumma oli 1123 (952) tuhatta euroa
 • Varsinainen yhtiökokous 29.03.2019 päätti yhtiön toiminimen muuttamisesta Safedo Oyj:ksi (suomeksi), Safedo Plc:ksi (englanniksi) ja Safedo Abp:ksi (ruotsiksi)
 • Yhtiö maksoi toisella neljänneksellä osingon (4,5 senttiä osakkeelta) ja pääoman palautuksen (4,5 senttiä osakkeelta), yhteensä 72 tuhatta euroa, yhtiön Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin merkittyjen osakkeenomistajien arvo-osuustileille
 • Yhtiö solmi jakelusopimuksen Strykerin kanssa maallikkodefibrillaattoreiden maahantuonnista ja markkinoinnista Suomessa

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-6/2019

1-6/2018

1-12/2018

Liikevaihto

1927

1661

3057

Liikevoitto

236

32

148

Liikevoitto-%

12,3 %

1,9 %

4,8 %

Tulos

189

31

117

Liiketoiminnan rahavirta

144

187

210

Tulos per osake

0,22

0,03

0,14

Omavaraisuusaste

42,4 %

29,5 %

41,2 %

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Yhtiön ensimmäinen vuosipuolikas on ollut vauhdikas liikevaihdon ja tuloksen suhteen, mutta myös numeroiden ulkopuolella. Tilikauden 2019 ensimmäinen vuosineljännes alkoi mielenkiintoisissa merkeissä varsinaisen yhtiökokouksen päättäessä yhtiön toiminimen muutoksesta siten, että yhtiön toiminimi on jatkossa Safedo. Yhtiön aiemmin käytössä ollut päätoiminimi Merplast siirtyi aputoiminimeksi ja pysyy käytössä uuden toiminimen kanssa erityisesti Suomessa. Uusi toiminimi sopii paremmin yhtiön strategiaan kansainvälisestä toiminnasta ja kuvastaa yhtiön asemaa työpaikkojen turvallisuuden asiantuntijana.

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 4,5 senttiä osakkeelta ja lisäksi palauttaa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta (SVOP) 4,5 senttiä osakkeelta.

Safedolle ensiapuvalmius tarkoittaa turvallista työpaikkaa. Ensiapuvalmiuteen kuuluvat esimerkiksi useammin käytettävät ensiaputarvikkeet, kuten laastarit ja muut haavanhoitotuotteet, ensiapukoulutus, jolla varmistetaan henkilökunnan osaaminen äkillisissä tilanteissa ja esimerkiksi sydäniskurit, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi sydänpysähdyspotilaan selviytymiseen. Safedo toimii valtakunnallisesti oman myyntiorganisaationsa kautta ja lisäksi yhtiöllä on jälleenmyyjiä sekä alihankintakumppaneita.

Safedon toiminnan keskiössä on ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Henkilökohtainen ja asiantunteva palvelumme mahdollistaa asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvien ratkaisujen etsimisen. Yhdessä asiakkaiden kanssa toimimalla voimme löytää kullekin parhaiten sopivimman ratkaisun ja tilaus-toimitus -mallin.

Tavoitteenamme on digitalisoida perinteistä toimialaa tarjoamalla uusia ratkaisuja, joilla asiakkaiden ensiapuvalmiutta voidaan edellä mainituissa segmenteissä parantaa. Tilikauden aikana saimme uusia merkittäviä asiakkaita ja tuotekehityksemme mahdollistaa uusien kyvykkyyksien hyödyntämisen osana liiketoimintaamme tulevien vuosien aikana.

Safedon strategiana on kasvaa orgaanisesti, mutta yhtiön hallitus tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön toimintaa yritysjärjestelyin.

Yhtiön toiminimi muuttui Merplastista Safedoksi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Safedolle myönnettiin Euroopan unionin tavaramerkki ”Safedo”. Yhtiö käyttää Safedo -nimeä tuotteidensa ja palveluidensa markkinoinnissa kotimaassa ja ulkomailla.

Oman ensiapupisteen ensimmäisen vaiheen kaupallistaminen on ollut onnistunut. Olemme tähän mennessä toimittaneet pisteitä asiakkaillemme jo yli 800 kappaletta. Ensimmäisen vaiheen asiakkaat ovat selkeä kohderyhmä toisen vaiheen älyversion lanseeraukseen. Oma ensiapupiste, jossa hyödynnetään IoT (Internet of Things, esineiden internet) -kyvykkyyksiä ja SaaS (Software as a Service, sovellusvuokraus) -mallilla toimivaa ylläpitoalustaa ensiapuvalmiuden hoitamisessa teknologiaa hyödyntäen mahdollistaa tilaus-toimitusmallin siirtymän osittain kuukausilaskutettavaksi. Safedolla on ollut tuotekehityshanke oman ensiapupisteen kehittämisestä ja siihen liittyvän IoT (Internet of Things, esineiden internet) -laitteiston kehityksestä. Tuotekehityshanke päättyi katsauskauden loppuun 30.06.2019. Yhtiö hakee tuotekehityshankkeeseen liittyvistä kuluista tukea ELY -keskukselta erillisen päätöksen mukaisesti tilikauden jälkipuoliskolla.

Yhtiö kehitti kaksi uutta omaa tuotetta markkinoitavaksi Suomessa ja ulkomailla. Uudet Safedo -ensiapulaukut ovat tyylikkäitä ja käytännöllisiä. Ensiapulaukkujen markkinointi aloitetaan syksyllä 2019.

KATSAUS ENSIMMÄISESTÄ VUOSIPUOLIKKAASTA (H1)

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikki keskeiset tunnuslukumme kehittyivät suotuisasti. Vertailukaudella maksoimme osakkeenomistajille pääoman palautusta 72 tuhatta euroa. Kuluvalla tilikaudella osingonmaksu ja pääoman palautus kohdistuvat toiseen vuosineljännekseen.

Safedon tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1,93 miljoonaa euroa (1,66 miljoonaa euroa 1-6/2018) ja kasvoi 16,0 %. Kasvuun vaikuttivat tilikauden 2018 tehdyt kasvupanostukset ja oman ensiapupisteemme hyvä kysyntä. Ensimmäisen vuosipuolikkaamme liikevoitto kasvoi myös selvästi vertailukaudesta (32 tuhatta euroa 1-6/2018) ollen 236 tuhatta euroa. Myyntikatteemme parani 62,8 %:iin liikevaihdosta (56,0 %) maltillisten hinnankorotusten ja tuotemixin parantumisen myötä.

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa olivat 604 tuhatta euroa (573 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (31,3 % liikevaihdosta) hieman vertailukautta alhaisemmat (34,5 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 366 tuhatta euroa (313 tuhatta euroa), eli 19,0 prosenttia liikevaihdosta (18,8 %).

Omavaraisuutemme kasvoi ollen 42,4 % (29,5 %) katsauskauden lopussa. Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 144 tuhatta euroa positiivinen.

Vuonna 2019 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen digitaalisia palveluita lisäämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa työturvallisuuden hoitamista hyödyntämällä verkkoon kytkettävien laitteiden, pilvipohjaisten palveluiden ja e-learning -alustojen mahdollistamia skaalaetuja. Tiivistämme tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

Haluamme varmistaa, että yhtiöllämme on markkinoiden parhaat tuotteet tarjottavana asiakkaille. Päädyimme katsauskauden aikana vaihtamaan maallikkodefibrillaattorin edustusta varmistaaksemme pitkän aikavälin kilpailukyvyn em. tuoteryhmässä ja varmistaaksemme paremman aseman jakeluketjussa. Katsauskauden loppupuolella solmimme jakelusopimuksen yhdysvaltalaisen Strykerin kanssa maallikkodefibrillaattoreista, eli sydäniskureista. Stryker on terveydenhuollon teknologian johtavia yhtiöitä maailmassa. Strykerin liikevaihto on 12,4 miljardia dollaria ja yhtiö työllistää noin 33 000 henkilöä. Safedolla on jatkossa merkittävä rooli Strykerin maallikkodefibrillaattoreiden maahantuojana Suomessa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Yhtiö ostaa tuotteitaan merkittävissä määrin ulkomailta, mukaan lukien Iso-Britanniasta. Valuuttakurssien muutokset tai Iso-Britannian ero EU:sta voisivat vaikuttaa yhtiön ostotoimintaan. 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.

Lataa osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019 pdf -tiedostona