Safedo Oyj liiketoimintakatsaus 1.1. - 30.9.2021

JULKAISTU 15.10.2021 KLO 14.30 EET

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. Vuoden 2020 vertailukausi on esitetty suluissa.

TAMMIKUU - SYYSKUU 2021 (1-9/2021): 

 • Liikevaihto oli 2753 tuhatta euroa (1-9/2020: 2272 tuhatta euroa) – kasvua 21,2 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 289 (187) tuhatta euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 10,5 % liikevaihdosta (8,2 %)
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi selvästi ollen 265 (166) tuhatta euroa
 • Katsauskauden tulos oli 212 (131) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,15) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 191 (133) tuhatta euroa
 • Omavaraisuusaste 58,2 % (42,4 %)
 • Taseen loppusumma oli 1234 (1179) tuhatta euroa
 • Myyntikatteemme parani selvästi ollen 68,7 % (62,4 %) johtuen erityisesti e-learning -ratkaisujemme hyvästä kysynnästä. Uskomme tilikauden materiaali- ja palvelukustannusten olevan selvästi viime vuotta alhaisemmalla tasolla.
 • Henkilöstökulut kasvoivat selvästi ollen 39,1 % (36,4 %). Henkilöstökulujen kasvu johtui etupainotteisista kasvupanostuksista myyntiin. Lisäksi työsuhteiden päättämisistä aiheutui pieniä kertaluontoisia kustannuksia. Uskomme henkilöstökulujen osuuden tasoittuvan jälkimmäisen viimeisellä vuosineljänneksellä.
 • Uskomme paranevaan liikevoittoon ja kasvavaan liikevaihtoon tilikauden 2021 osalta.
 • Yhtiö kirjasi vertailukaudella 70 000 euroa kehittämisavustusta yhtiön saatuihin avustuksiin.
 • Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 12 eurosenttiä (10 eurosenttiä) osakkeelta, eli yhteensä noin 104 tuhatta euroa. Osingonjako kohdistui kokonaisuudessaan ensimmäiseen vuosineljännekseen.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-9/2021

1-9/2020

1-12/2020

Liikevaihto

 2753

2272

3073

Liikevoitto

 265

166

205

Liikevoitto-%

 9,6 %

7,3 %

6,7 %

Tulos

 212

131

161

Liiketoiminnan rahavirta

191

133

183

Tulos per osake

 0,24

0,15

0,19

Omavaraisuusaste

 58,2 %

42,4 %

54,9 %

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Safedo Oyj:n vuosi 2021 alkoi rekrytoinneilla, joilla valmistauduimme kasvattamaan liiketoimintaamme ja edistämään kehityshankkeidemme tuotoksena syntyneiden uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista.

Ensimmäisellä vuosinpuoliskolla panostimme myös vahvasti omien tuotteidemme loppukehitykseen ja kaupallistamisen valmisteluun. Tuotteiden ja palveluiden kehityksessä on otettu huomioon kansainvälistymisen vaatimukset. Tuotteidemme kehitys hidastui hieman toisella vuosineljänneksellä johtuen komponenttien ja raaka-aineiden heikosta saatavuudesta ja pidentyneistä toimitusajoista.

Koronavirus aiheuttaa tuotantoviiveitä hankintaketjussa ja logistiikassa myös muita tuotteitamme koskien. Puolijohteiden ja eräiden muovilaatujen, sekä muiden komponenttien puute viivästyttää tavarantoimittajiemme kykyä toimittaa raaka-aineita tai tarvitsemiamme tuotteita. Joissakin tuoteryhmissä toimitusviiveet voivat aiheuttaa myyntien siirtymistä ja tilanteen, jossa yhtiö ei pääse kirjaamaan saatuja tilauksia liikevaihtoon. Uskomme tilanteen paranevan, mutta tilanteella voi olla tilapäisiä vaikutuksia myynnin kirjautumiseen laskutukseksi seuraavan 12 kk aikana. Olemme pyrkineet ehkäisemään toimitushaasteita lisäämällä kotimaista tuotantoa niissä tuotteissa joissa se on ollut mahdollista. Olemme myös kasvattanut varastotasojamme ja pyrkineet kommunikoimaan tarkemmin tavarantoimittajillemme seuraavan 12 kk tarpeen tuotteista ja raaka-aineista.

Safedo on panostanut viimeisen parin vuoden aikana merkittävästi uusiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka lisäävät yhtiön liikevaihtoa ja parantavat merkittävästi yhtiön kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Nämä panostukset parantavat kilpailukykyämme pystyessämme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin mielenkiintoiset ratkaisut ensiapuvalmiuden ja turvallisuuden ylläpitoon. Ensimmäisellä vuosipuolikkaalla (H1/2021) panostimme vahvasti e-learning -palveluiden kehitykseen ja myyntiin. E-learning -palvelut ovat olleet erittäin suosittuja asiakkaidemme keskuudessa ja olemme saaneet koulutuksista erinomaisia arvosanoja. Tämän lisäksi olemme tuoneet uusia "Safedo®" -tuotemerkillä varustettuja tuotteita ja tuomme niitä edelleen loppuvuoden aikana. Tuomme muun muassa mielenkiintoisen ensiapupisteiden ja ensiapulaukkujen tuoteperheen.

Omien tuotteidemme ja palveluidemme vahva kysyntä on vaikuttanut myyntikatteemme parantumiseen tuotemixin kehittymisen myötä. Olemme nyt tehneet keskeisimmät panostukset tuotekehitykseen ja jatkossa keskitymme kaupallistamiseen. Seuraamme kuitenkin markkinatilannetta ja reagoimme siihen tarpeen mukaan nopeasti, mikäli havaitsemme tarpeita uusille tuotteille tai palveluille.

Alkuvuonna toteutetut panostukset rekrytointeihin aiheuttivat suunnitelman mukaisen henkilöstökulujen kohtalaisen kasvun, mutta näemme jo merkkejä kulujen tasaantumisesta ja siitä, että tehdyt kasvupanostukset alkavat tuottaa.

Kutsuimme 17.9.2021 ylimääräisen yhtiökokouksen koolle. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään hallituksen valtuutuksesta järjestää osakeanti tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen harkinnan mukaan. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voisi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita enintään 200 000 kappaletta, sisältäen mahdollisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet. Lisäksi hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sovellettavista ehdoista. Hallituksen osakeantivaltuutus olisi voimassa 18 kuukautta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä. 

Yhtiö tiedottaa ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä arviolta 22.10.2021.

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (Q1-Q3/2021)

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 2753 tuhatta euroa (2272 tuhatta euroa 1-9/2020) ja kasvoi noin 21,2%. Kannattavuutemme on kehittynyt suotuisasti vuosineljänneksittäin ja tilikauden aikana tehdyt panostukset ovat alkaneet tuottaa. Lisäksi kehitystyömme myötä olemme voineet tuoda markkinoille entistä enemmän omia palveluita ja tuotteita. Omilla tuotteilla voimme vaikuttaa pitkän aikavälin tuottavuuteemme hyvin ja saavuttamaan paremman kannattavuustason. Tämänhetkinen kannattavuustaso ei ole vielä tavoitteidemme mukainen.

Olemme kertoneet aiemmissa liiketoimintakatsauksissa, että uuden työntekijän kannattavuuden saavuttaminen kestää tyypillisesti 3 - 6 kuukautta. Tämän lisäksi alkuvuonna tapahtuneet työsuhteiden päättymiset aiheuttivat kertaluonteisia kustannuksia ja uusien työntekijöiden koulutuksesta aiheutui kertaluonteisia kustannuksia. 

Safedon älyensiapukaapin ("First aid as a Service®") lanseerausta jatketaan sekä kotimaassa että ulkomailla.

Seurantakauden liikevoitto parani vertailukaudesta (166 tuhatta euroa 1-9/2020) ollen 265 tuhatta euroa. Liikevoiton kasvu johtui pääosin edellä mainituista henkilöstökustannusten tasaantumisesta ja omien ratkaisujemme vahvasta kysynnästä, sekä kehitystoimenpiteiden alentuneesta tasosta. Myyntikatteemme parani selvästi vertailukaudesta ja oli 68,7 % liikevaihdosta (62,4 %) johtuen erityisesti e-learning -ratkaisuiden onnistuneesta myynnistä. Tuomme viimeisellä vuosineljänneksellä (Q4/2021) lisää omia Safedo® -tuotteita, jotka parantavat myyntikatettamme entisestään. Odotamme kehitystyön, omien tuotteiden, ja tasaantuneiden henkilöstökulujen myötä myyntikatteemme pysyvän hyvällä tasolla.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 1075 tuhatta euroa (828 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (39,1 % liikevaihdosta) selvästi vertailukautta (36,4 %) korkeammat johtuen etupainotteisista rekrytoinnin kustannuksista ja työsuhteiden päättymisistä aiheutuneista kertaluonteisista kuluista. Uskomme henkilöstökulujen suhteellisen osuuden tasoittuvan edelleen viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 531 tuhatta euroa (473 tuhatta euroa), eli 19,3 prosenttia liikevaihdosta (20,9 %).

Omavaraisuutemme oli 58,2 % ja parani vertailukaudesta (42,4 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 191 (133) tuhatta euroa positiivinen. Tilikauden aikana tehdyt investoinnit per 30.9.2021 olivat 67 tuhatta euroa.

Vuonna 2021 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen omien tuotteiden ja palveluiden myyntiä skaalaamalla. Tiivistämme edelleen tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Tuomme tilikauden aikana vielä useita uusia omia tuotteita parantaaksemme tuotemixiä. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta, mutta yhtiö pyrkii kasvattamaan ulkomaille suuntautuvaa liikevaihtoaan. Kansainvälistymisen aiheuttamien panostusten ei oleteta vaikuttavan yhtiön tavoitteeseen paranevan kannattavuuden osalta.

Vaikka uskomme, että tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä on melko vakaata, Covid-19 voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään sekä lisätä asiakkaidemme maksuhäiriöriskiä. Lisäksi Covid-19 voi vaikuttaa komponenttien, tuotteiden ja raaka-aineiden saatavuuteen sekä nostaa logistiikkakustannuksia.

SEURANTAKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö on saanut valmiiksi merkittävästi uusia omia tuotteita, jotka se tuo markkinoille vielä viimeisen vuosineljänneksen aikana. Omien tuotteiden uskotaan vaikuttavan edelleen positiivisesti sekä myyntikatteeseen, että liikevaihtoon.

Yhtiö on hakenut ELY -keskukselta rahoitusta viennin kehittämisen projektiin. Projektin kesto on noin vuoden ja sen kustannusarvio on noin 143 tuhatta euroa. Yhtiö on hakenut tukea, jolloin ELY -keskuksen osuus edellä mainituista kustannuksista olisi noin 50%. Yhtiö ei ole saanut ELY -keskukselta vielä vahvistusta rahoituksen myöntämisestä.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.

TULOSLASKELMA 1.1. - 30.9.2021 (Q1-Q3 / 2021) 

  1.1. - 30.9.2021
Liikevaihto 2 752 627,15
   Liiketoiminnan muut tuotot 4 739,00
   Materiaalit ja palvelut
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat
         Ostot tilikauden aikana -867 640,92
         Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 55 197,25
      Ulkopuoliset palvelut -50 300,77
   Materiaalit ja palvelut yhteensä -862 744,44
   Henkilöstökulut
      Palkat ja palkkiot -868 250,82
      Henkilösivukulut -206 851,36
         Eläkekulut -177 520,01
         Muut henkilösivukulut -29 331,35
   Henkilöstökulut yhteensä -1 075 102,18
   Poistot ja arvonalentumiset
      Suunnitelman mukaiset poistot -24 187,03
   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -24 187,03
   Liiketoiminnan muut kulut -530 587,17
Liikevoitto (-tappio) 264 745,33
   Rahoitustuotot ja -kulut
      Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
      Muut korko- ja rahoitustuotot
         Muilta 855,97
      Korkokulut ja muut rahoituskulut
         Muille -462,58
   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 393,39
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 265 138,72
   Tilinpäätössiirrot
   Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00
   Tuloverot -53 045,24
Tilikauden voitto (tappio) 212 093,48

 

TASE 1.1. - 30.9.2021 (Q1-Q3 / 2021)   

  30.09.2021
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
   Aineettomat hyödykkeet
         Kehittämismenot 230 842,71
         Aineettomat oikeudet 10 655,83
   Aineettomat hyödykkeet yhteensä 241 498,54
   Aineelliset hyödykkeet
         Koneet ja kalusto 13 679,64
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä 13 679,64
   Sijoitukset
         Osuudet omistusyhteysyrityksissä 500,00
   Sijoitukset yhteensä 500,00
Pysyvät vastaavat yhteensä 255 678,18
Vaihtuvat Vastaavat
   Vaihto-omaisuus
         Aineet ja tarvikkeet 346 494,34
         Ennakkomaksut 25 040,16
   Vaihto-omaisuus yhteensä 371 534,50
   Saamiset
      Pitkäaikaiset
      Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00
      Lyhytaikaiset
         Myyntisaamiset 315 557,49
         Lainasaamiset 668,33
         Muut saamiset 19 739,94
      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 335 965,76
   Saamiset yhteensä 335 965,76
   Rahoitusarvopaperit yhteensä 0,00
   Rahat ja pankkisaamiset 270 938,75
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 978 439,01
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 234 117,19
VASTATTAVAA
Oma pääoma
   Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 80 000,00
   Muut rahastot 11 718,96
      Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 718,96
   Edellisten tilikausien voitto (tappio) 336 175,37
Tilikauden tulos 290 508,71
Oma pääoma yhteensä 718 403,04
Vähemmistöosuudet 0,00
Tilinpäätössiirtojen kertymä
   Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 0,00
   Pakolliset varaukset yhteensä 0,00
Vieras pääoma
      Pitkäaikainen vieras pääoma
         Lainat rahoituslaitoksilta 4 166,50
      Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 4 166,50
      Lyhytaikainen vieras pääoma
         Ostovelat 81 332,44
         Muut velat 116 628,60
         Siirtovelat 313 586,61
      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 511 547,65
Vieras pääoma yhteensä 515 714,15
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 234 117,19

 

RAHOITUSLASKELMA 30.9.2021 (Q1-Q3 / 2021)  

  30.09.2021
Liiketoiminnan rahavirta
   Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 265 138,72
   Oikaisut:
         Suunnitelman mukaiset poistot 24 187,03
         Rahoitustuotot ja -kulut -393,39
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 288 932,36
 Käyttöpääoman muutos:
   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -180 699,91
   Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -55 197,25
   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 169 456,04
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 222 491,24
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -462,58
 Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 855,97
 Maksetut välittömät verot -32 127,90
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 190 756,73
Liiketoiminnan rahavirta (A) 190 756,73
Investointien rahavirta:
      Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -66 725,31
      Lainasaamisten takaisinmaksut          3 606,83
Investointien rahavirta (B) -63 118,48
       
Rahoituksen rahavirta:
      Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00
      Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 083,35
      Maksetut osingot ja muu voitonjako -104 110,80
Rahoituksen rahavirta (C) -106 194,15
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) 21 444,10
Rahavarat tilikauden alussa 304 657,52
Rahavarat tilikauden lopussa 270 938,75