Safedo Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2020 (tilintarkastamaton)

JULKAISTU 26.10.2020 KLO 10.30 EET

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vuoden 2019 vertailukausi on esitetty suluissa

Tammikuu – Syyskuu 2020: 

  • Liikevaihto oli 2272 tuhatta euroa (1-9/2019: 2527 tuhatta euroa) – laskua 10,1%
  • Käyttökate (EBITDA) oli 187 (193) tuhatta euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 8,2 % liikevaihdosta (7,6%)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 166 (176) tuhatta euroa
  • Katsauskauden tulos oli 131 (141) tuhatta euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,16) euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 133 (73) tuhatta euroa
  • Omavaraisuusaste 42,4% (44,6%)
  • Taseen loppusumma oli 1179 (961) tuhatta euroa
  • Liikevaihdon kehitykseen alkuvuonna vaikutti alentavasti Covid-19 -pandemia, jonka vaikutus liikevaihtoon oli suurimmillaan Q2:lla. Liiketoiminta on kehittynyt vahvasti kolmannella vuosineljänneksellä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa (EUR)

 

1-9/2020

1-9/2019

1-12/2019

Liikevaihto

2272

2527

3410

Liikevoitto

166

176

210

Liikevoitto-%

7,3 %

7,0 %

6,2 %

Tulos

131

141

168

Liiketoiminnan rahavirta

133

73

98

Tulos per osake

0,15

0,16

0,19

Omavaraisuusaste

42,4 %

44,6 %

46,7 %

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Safedon vuosi 2020 alkoi vahvasti ja saimme liikevaihdon tilikauden alkuvaiheessa hyvään kasvuun. Vuoden ensimmäisinä kuukausina liikevaihtomme kehittyi vahvasti edelliseen vuoteen verrattuna. Pääsimme tuomaan asiakkaillemme uusia mielenkiintoisia tuotteita ja saimme alkuvuonna hyviä uusia asiakkuuksia hoidettavaksemme.

Keväällä levinnyt Covid-19 -pandemia aiheutti välittömästi muutoksia myös Safedon toiminnassa. Asiakasläheisenä organisaationa toimintamme perustuu vahvasti henkilökohtaiseen konsultointiin ja asiakkaiden palveluun työturvallisuuden ylläpidossa. Covid-19 -pandemian vuoksi asiakaskäyntien määrä laski huomattavasti, emmekä pystyneet tapaamaan asiakkaita kasvotusten. Useat asiakkaat lykkäsivät pandemian alkuvaiheessa kaikkia hankintojaan.

Yhtiön kolmas vuosineljännes (Q3/2020) sujui vahvasti. Liikevaihtomme kasvoi suhteessa vertailukauteen ja saimme kurottua kiinni liikevaihdon laskua. Panostuksemme kehityshankkeisiin on alkanut tuoda tulosta ja olemme pystyneet parantamaan myyntikatettamme sekä liikevaihtoa vertailukauteen nähden.

Osana kehityshankkeitamme toimme asiakkaillemme saataville tehokkaan ja joustavan tavan suorittaa ensiapukoulutuksia siten, että ensiapukoulutus toteutetaan osittain verkossa e-learning -alustallamme ja osittain lähikoulutuksena (ensiavun yhdistelmäkoulutus). Uudessa toimintamallissa asiakas voi suorittaa teoriaosuuden verkossa omaan tahtiin ja henkilöstön tulee olla paikalla vain käytännön harjoittelun ajan. Toimintamalli parantaa käyttöastettamme ja säästää asiakkaan kustannuksia, koska toimintamallilla lähikoulutukseen käytettävä osuus vähenee 50% aiempaan toimintatapaan verrattuna. Asiakkaat ovat ottaneet uuden tuotteen hyvin vastaan ja olemme pystyneet tehostamaan sisäistä tehokkuuttamme hyödyntämällä digitalisaation tuomia etuja. Yhtiön muut kehityshankkeet tähtäävät liiketoimintamalliin, jossa ensiapuvalmius on asiakkaalle toistuvaveloitteinen palvelu ja siten pyrimme tasaamaan liikevaihdon kassavirtaa.

KATSAUS SEURANTAKAUDESTA (Q1-Q3/2020)

Seurantakaudella liikevaihtomme jäi jonkin verran vertailukaudesta Covid-19 -pandemian vaikuttaessa toimintaamme ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella ja erityisesti toisella vuosineljänneksellä. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto ja tulos kehittyivät vahvasti ja saimme kurottua alkuvuoden menetettyä liikevaihtoa kiinni.

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 2272 tuhatta euroa (2527 tuhatta euroa 1-9/2019) ja on vertailukautta 10,1% alempi. Seurantakauden liikevoitto pieneni hieman vertailukaudesta (176 tuhatta euroa 1-9/2019) ollen 166 tuhatta euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys oli vahvaa kolmannella vuosineljänneksellä (Q3). Myyntikatteemme oli 62,4 % liikevaihdosta, eli lähes vertailukauden tasolla (62,5 %). Myyntikatteemme parani erityisesti Q3 loppupuolella. Odotamme myyntikatteen paranevan tilikauden aikana ja pysyvän hyvällä tasolla.

Henkilöstökulut seurantakaudella olivat 828 tuhatta euroa (880 tuhatta euroa) ja olivat suhteellisesti (36,4 % liikevaihdosta) selvästi vertailukautta (34,8 %) korkeammat johtuen vuosilomien aikaistamisesta ja muista kertaluonteisista kuluista, jotka liittyivät toiminnan järjestelyyn Covid 19 -tilanteen vuoksi. Uskomme, että viimeisellä vuosineljänneksellä henkilöstökulut laskevat ja ovat suhteellisesti edellisvuoden tasolla tai hieman alhaisemmat. Olemme sopeuttaneet toimintaamme ja tiivistäneet organisaatiota osana tehokkuushankkeitamme.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 473 tuhatta euroa (515 tuhatta euroa), eli 20,8 prosenttia liikevaihdosta (20,4 %) ollen suhteellisesti vertailukauden tasolla.

Omavaraisuutemme pysyi hyvällä tasolla 42,4 % (44,6 %) osingonjaosta huolimatta. Osingonjako on huomioitu kokonaisuudessaan katsauskauden taseen erissä. Liiketoiminnan rahavirta oli 141 tuhatta euroa positiivinen.

Vuonna 2020 teemanamme on liiketoiminnan kasvattaminen digitaalisia palveluita lisäämällä ja tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tehostaa työturvallisuuden hoitamista hyödyntämällä verkkoon kytkettävien laitteiden, pilvipohjaisten palveluiden ja e-learning -alustojen mahdollistamia skaalaetuja. Tiivistämme tuotevalikoimaamme ja keskitymme vahvemmin ydintuotteisiimme ja palveluihin. Panostamme edelleen myyntiin ja sen kehittämiseen tavoitteenamme vahvistaa orgaanista kasvua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ensiapuvalmiuteen liittyvien tuotteiden kysyntä on melko vakaata riippumatta talouden sykleistä. Ensiapuvalmius on työnantajille lakisääteistä ja työnantajalla on mahdollisuus hakea tekemistään ensiapuvalmiuteen liittyvistä hankinnoista määrätyltä osin KELA -korvaus. Yhtiön kehityshankkeet tähtäävät liiketoimintamalliin, jossa ensiapuvalmius on asiakkaalle toistuvaveloitteinen palvelu ja siten pyrimme tasaamaan liikevaihdon kassavirtaa.

Liiketoimintaan liittyy tavanomaisia riskejä, kuten strategian onnistuminen, henkilöstöriskit, sekä muut operatiiviset riskit. Yhtiön liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Yhtiö ostaa tuotteitaan merkittävissä määrin ulkomailta, mukaan lukien Iso-Britanniasta.

Yhtiö pyrkii varautumaan riskeihin hankkimalla tuotteita vaihtoehtoisilta toimittajilta ja varautumalla riittävään varastoon, jotta toimitukset asiakkaillemme voidaan tehdä katkotta vaikka tavarantoimittajien toimitusajat pitenisivät.

Vaikka uskomme, että tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä on melko vakaata, Covid-19 voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään sekä lisätä asiakkaidemme maksuhäiriöriskiä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön liiketoiminta on lähtenyt normalisoitumaan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen ja uskomme hyvän kehityksen jatkuvan loppuvuoden aikana.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Safedon tavoitteena on olla toimialansa uudistaja. Haluamme tarjota asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. Safedo rakentaa kilpailukykyään edustamissaan tuoteryhmissä ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden tarpeita. Perinteinen toimiala yhdistettynä uusiin liiketoimintamalleihin mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että omilla laadukkailla tuotteilla ja aktiivisella asiakaslähtöisellä työllä pystymme saavuttamaan lähivuosina hyvän aseman asiakkaidemme parissa.