Safedolle ISO 13845 ja ISO 14001 sertifikaatit

Safedo Oyj:lle on myönnetty 30.3.2023 ISO 13485 ja ISO 14001 –standardien mukaiset sertifikaatit  

Safedo Oyj:n laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 13485:2016 mukaisesti. Sertifikaatti osoittaa, että organisaatio jakelee lääkinnällisiä laitteita niin, että ne täyttävät niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset. Myönnetty sertifikaatti on voimassa seuraavassa laajuudessa: lääkinnällisten laitteiden jakelija ja toimenpidepakkausten kokooja. Sertifikaatin avulla lääkinnällisten laitteiden valmistajat voivat varmistua siitä, että toimitusketjussa jakelija toimii asetettujen vaatimusten mukaisesti.  


ISO 14001:2015 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi. Safedo Oyj:lle myönnetty sertifikaatti on osoituksena siitä, että yritystoiminta on vastuullista ja pyrimme huomioimaan ja minimoimaan ympäristövaikutukset eri osa-alueilla. Safedo Oyj kantaa vastuuta ympäristöasioiden jatkuvasta kehittämisestä. 


Safedo Oyj on toteuttanut vastuullisuusperiaatteita kolmen periaatteen mukaisesti; tuotteiden vastuullisuus ja turvallisuus, ympäristövastuu sekä työnantajavastuu. Sertifikaatit ovat todistuksena siitä, että vastuullisuus huomioidaan laajasti ja poikkeuksetta yritystoiminnassamme, jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen.


Lisätietoja:

HSEQ Manager Minna Parviainen
minna.parviainen@presto.fi