Yhtiökokouksen päätökset

Merplast Oy:n yhtiökokous päätti 9.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavat asiat:

Yhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj)

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). Yhtiön uusi toiminimi on suomeksi Merplast Oyj, ruotsiksi Merplast Abp ja englanniksi Merplast Plc.

Suunnattu maksuton osakeanti

Yhtiökokous päätti suunnattusta maksuttomasta osakeannista nykyisille osakkeenomistajille siten, että kutakin nykyistä yhtä osaketta kohti osakkeenomistaja saa 9 uutta osaketta. Kokouskutsun päivämäärän 86 759 osakkeen perusteella uusia osakkeita annetaan siten 780 831 kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen osakkeita on yhteensä 867 590 kappaletta.   

Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 13.3.2018 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuttaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 9. maaliskuuta 2018 päätettävään pääoman palautukseen.

Yhtiön osake arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiökokous päätti osakkeen liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden liittäminen arvo‐osuusjärjestelmään alkaa 1.6.2018 ja päättyy 30.6.2018

Pääoman palautus 0,90 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö palauttaa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,90 euroa osakkeelta, eli 78 083,10 euroa. Pääoman palautus maksetaan pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 13.3.2018 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Pääoman palautus maksetaan 30.3.2018 osakkaan ilmoittamalle tilille.