Kurottajakoulutus (pyörivät kurottajat)

Ohjehinta Tarjouksessa!

Pyörivien kurottajien turvalliseen käyttöön keskittyvä koulutus soveltuu kaikille työssään kurottajia käyttäville henkilöille. Koulutus sisältää kurottajiin liittyvä lainsäädäntöä, eri tahojen vastuita ja velvoitteita, yleisimpiä syitä vahinkoihin sekä kurottajien lisä- ja apuvälineiden käyttöä. Koulutuksessa pääsee harjoittelemaan erilaisten kurottajien käyttöä.

Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan, jonka edellytyksenä on työntekijän riittävä teoria- ja käytännön osaaminen. Tämän koulutuksen tarkoitus on täyttää teoriaosuuden vaatimukset lupaa myönnettäessä.

Tämä koulutus keskittyy pyörivärunkoisiin kurottajiin. Pyörivän kurottajan erona on laitteen paljon monipuolisemmat käyttöulottuvuudet. Pyörivärunkoisten ja kiinteärunkoisten kurottajakoulutusten suurimpana erona on käytännönharjoittelu, sillä pyörivän kurottajan hallinta eroaa kiinteärunkoisen kurottajan hallinnasta merkittävästi ja vaatii suurempaa ammattitaitoa.

Tietoa kurottajakoulutuksesta (pyörivät) 

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustapa
Lähikoulutus
Koulutuksen hinta
Saatavilla vain tilauskoulutuksena. Pyydä tarjous sivun alareunasta!
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Kurottajakoulutuksen sisältö

 • Kurottajan turvallinen käyttö
 • Tärkeimmät työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset
 • Työnantajan ja työntekijän vastuut, velvoitteet ja oikeudet
 • Työturvallisuus kurottajan käytössä
 • Oikean laitteen valinta
 • Turvallinen käyttö ja ympäristö
 • Nostoapuvälineet
 • Kurottajan lisälaitteet
 • Henkilönostot kurottajalla
 • Kurottaja tieliikenteessä
 • Huolto ja tarkistukset

Kurottajakoulutuksen kohderyhmä

Kurottajakoulutus on tarpeen henkilöille, jotka joutuvat työssään käyttämään pyörivää kurottajaa satunnaisesti tai säännöllisesti.

Kurottajakoulutuksen tavoite

Koulutus toteutetaan Ramirent -koulutusmateriaalilla, jonka avulla varmistetaan käytännön tilanteisiin tehokkaasti valmentava koulutuspäivä. Kurottajakoulutuksessa havainnollistetaan vastuiden läpikäynnin ja esimerkkien kautta käytännön toimet, joilla turvallisuus voidaan varmistaa monipuolisesti.

Kurottajakoulutus

 • edistää työturvallisuutta
 • opettaa kurottajan käyttöä erilaisissa olosuhteissa
 • sisältää käytännön harjoittelua erilaisilla kurottajilla mm. taakan nosto, ajaminen, lisälaitteiden vaihtaminen
 • antaa valmiudet teknisiin perusasioihin
 • auttaa ennakoimaan työturvallisuusriskit
 • antaa edellytyksen työnantajalle myöntää kurottajakuljettajan ajolupa

Kurottajakoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme kurottajakoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Ryhmäkokosuositus on enintään 15 henkilöä. 

 

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö