SPR Hätäensiapukurssi 8 t®

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®

Ohjehinta Tarjouksessa!

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® on SPR:n koulutusohjelman mukainen ensiapukurssi.

Koulutus sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta hätäensiavusta sekä henkilöille, joilla on tarvetta päivittää tai kerrata aikaisemmin opittuja hätäensiaputaitoja. Kurssi toimii myös SPR Ensiapukurssi EA1® -pätevyyden kertauskurssina.

Jopa yksinkertaiset ensiaputaidot voivat pelastaa elämän niin kotona kuin työpaikalla. Mahdollisen vamman suuruuden tai elvytyksen onnistumisen ratkaisevat aika ja taito. Jos esimerkiksi painelu-puhalluselvytys ja defibrillaatio käynnistyvät 3–5 minuutissa, autettavan mahdollisuus selviytyä jopa kolminkertaistuu.

Räätälöidyt koulutukset yrityksille

Koska jokainen työpaikka on erilainen, suunnittelemme ensiapukoulutuksen sisällön vastaamaan sinun yrityksesi toimialaa sekä työpaikan olosuhteita ja tapaturmariskejä.

Koulutus järjestetään yrityksellenne sopivana ajankohtana missä päin Suomea tahansa. Paikkana voi toimia joko työpaikkasi oma tila tai jokin konsernimme koulutuspaikoista. Koulutamme myös ulkomailla. Kouluttajamme opastavat yritystäsi myös sydäniskurin hankinnassa.

Tietoa SPR Hätäensiapukurssi 8 T®

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Ammattipätevyys
Webinaari- ja lähikoulutuksina toteutetuista SPR Hätäensiapukurssi 8 t®:sta on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä.
Pätevyyden voimassaolo
SPR Hätäensiapukortti 8t® on voimassa kolme (3) vuotta.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sisältö

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® on SPR:n koulutusohjelman mukainen ensiapukurssi.

  • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: Tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
  • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
  • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä
  • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
  • Erilaiset haavat, verenvuodot, sokki
  • Palovammat
  • Defibrillaattorin käyttökoulutus

Ensiapukoulutus on saatavana myös suppeampana neljän tunnin koulutuksena.

Käytännönläheinen hätäensiapukurssi SPR:n myöntämänä

Kurssi on kahdeksan tunnin mittainen ensiapukoulutus, jonka aikana oppii toimimaan hätätilanteessa. Koulutuksissa painotamme erityisesti käytännönläheisyyttä ja harjoittelua teorian lisäksi. Myös etäkoulutuksiin sisältyy harjoittelua kotoa löytyvillä välineillä.

Koulutus sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ensiavusta sekä ensiaputaitojen kertaajille.

Ensiapukoulutus osana kuljettajan ammattipätevyyttä

Osa kaikille avoimista lähi-ja etäkoulutuksina toteutettavista kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksista soveltuu osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Ensiapukoulutuksesta myönnettävä ammattipätevyysmerkintä on voimassa viisi vuotta.

Ensiapukortin päivittäminen

Ensiaputaitoja suositellaan kerrattavaksi vähintään kolmen vuoden välein.

SPR:n myöntämän EA1® -kortin voi päivittää yhden kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin ensiapukurssilla. Kun lyhyt ensiapukoulutus on kertaalleen käyty, tulee suorittaa kaksipäiväinen SPR Ensiavun peruskurssi EA1®, jotta EA1® -pätevyys pysyy voimassa.

Yrityskohtainen SPR Hätäensiapukurssi 8 t®

Järjestämme SPR Hätäensiapukurssi 8 t®-koulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa konsernimme koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 15 - 20 henkilöä. 

PYYDÄ TARJOUS - VASTAAMME NOPEASTI!
tarjoukset@safedo.fi