Työsuojelun syventävä koulutus, asiantuntija- ja toimistotyö

Ohjehinta Tarjouksessa!

Työsuojelun syventävä koulutuksessa syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin asiantuntija- ja toimistotyössä, tietointensiivisen asiantuntijatyön psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä hyvän työyhteisöviestinnän sekä sosiaalisen median käytön periaatteisiin työpaikalla.

Tietoa työsuojelun syventävästä koulutuksesta, asiantuntija- ja toimistotyö 

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
445 € + alv/ web
495 € + alv/lähi
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelun syventävä koulutus, asiantuntija- ja toimistotyö hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan.

Työsuojelun syventävä koulutus asiantuntija- ja toimistotyössä toimiville on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai konsernimme järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. 

Koulutuksen kohderyhmä

Tämä asiantuntija- ja toimistotyössä työskenteleville suunnattu työsuojelun syventävä koulutus soveltuu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, esimiehille ja vastuuhenkilöille, jotka toimivat asiantuntija- ja/tai toimistotyössä.

Työsuojelun syventävä koulutus, asiantuntija- ja toimistotyö sisältö

Työsuojelun erityispiirteet asiantuntija- ja toimistotyössä

 • Asiantuntija- ja toimistotyön vaarojen tunnistaminen ja haasteet työsuojelun kannalta

Tietotyö ja tietoergonomia

 • Tietointensiivisen työn kuormitustekijät
 • Tietoergonomian parantaminen
 • Työmuistin kuormittamista voidaan helpottaa

Psykososiaalinen kuormitus asiantuntijatyössä

 • Psykososiaaliset kuormitustekijät asiantuntijatyössä
 • Stressi ja työuupumus
 • Ajanhallinta asiantuntijatyössä

Työyhteisötaidot

 • Työkäyttäytyminen ja vuorovaikutus
 • Työpaikan ristiriitatilanteiden käsittely
 • Työpaikkakiusaaminen ja häirintä

Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa

 • Työterveyshuollon sisältö
 • Työpaikkaselvitys
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Tiedonantovelvollisuudet

Etätyö ja mobiilityö

 • Etätyöstä sopiminen ja vinkkejä onnistumiseen
 • Mobiilin työn vaatimat kompetenssit
 • Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut mobiilityössä

Työmatka ulkomailla

 • Ulkomaan työmatkan suunnittelu
 • Työnantajan lakisääteiset velvoitteet
 • Riskien arviointi, hallinta ja kuormitustekijät toimistotyössä

Työyhteisöviestintä ja sosiaalisen median käyttö työssä

 • Hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit
 • Johdon rooli työyhteisöviestinnässä
 • Työsuojeluhenkilöstön rooli työyhteisöviestinnässä
 • Sosiaalisen median uhat ja ongelmiin puuttuminen

Työsuojelun syventävä koulutuksen tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Tuntee työsuojelun erityispiirteet asiantuntija ja -toimistotyössä
 • Tietää asiantuntija- ja tietointensiivisen työn psykososiaaliset kuormitustekijät
 • Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit ja ennaltaehkäistä stressin syntyä
 • Tietää miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa
 • Ymmärtää kuinka toimia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
 • Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut etätyössä, mobiilityössä ja monipaikkaisessa työskentelyssä
 • Tietää hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit ja uudet menetelmät
 • Ymmärtää sosiaalisen median käytön periaatteet työyhteisössä ja tuntee sosiaalisen median uhkat

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa konsernimme koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

 

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö