Osake ja omistajat

Safedo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 867.590 kpl ja osakepääoma 80.000 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Osake kuuluu  arvo-osuusjärjestelmään (ISIN: FI4000312160).

Ajantasainen osakasluettelo

Arvo-osuusjärjestelmään liityttäessä osakasluettelon ylläpito siirtyi arvopaperikeskukselle (Euroclear Finland Oy). Omistajaluettelot ovat julkisia ja perustuvat arvo-osuustileille rekisteröityihin omistuksiin.

Osakasluettelot ovat julkisesti nähtävillä Euroclear Finlandin toimipisteessä (Urho Kekkosen katu 5C, Helsinki) olevalla omistajakyselypäätteellä. Tietoja voi tarkastella yhtiökohtaisesti maksutta.

Euroclear Finland toimittaa osakasluetteloon liittyviä tietoja myös sähköpostitse tai puhelimitse erillistä korvausta vastaan. Tarkemmat lisätiedot linkissä:

https://www.euroclear.com/finland/fi/Public_register.html

Osakeannit

Yhtiö toteutti Invesdorin joukkorahoitusalustalla 28.2.2015 päättyneen osakeannin, jonka myötä osakkeiden kappalemäärä kasvoi 6 759 kappaleella, aiemmasta 80.000 kappaleesta. Yhtiöllä oli välittömästi osakeannin jälkeen yhteensä 85 omistajaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2018 yhtiö päätti osakkeiden kokonaismäärän kasvattamisesta 867 590 osakkeeseen suunnatulla maksuttomalla annilla.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 15.10.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 200 000 osakkeen osakeannista tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta päätöksestä lukien.