Sijoittajat

Safedo Oyj sijoituskohteena

Palvelemme työpaikkoja 27 hengen voimin kaikkialla Suomessa ja tällä hetkellä meillä on yli 27 000 yritysasiakasta. Ratkaisuillamme asiakkaat säästävät aikaa ja rahaa – me hoidamme ensiapuvälineistön ja koulutukset! 

Talous

Olemme kasvava ja kannattava yhtiö, joka on onnistunut osoittamaan konseptinsa toimivuuden. Tavoitteemme on noin 15-20% vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 10-15% käyttökate (EBITDA). Tavoitteemme on jakaa 30-50% tilikauden voitosta osinkoina.

Kasvu

Kasvun ajureina näemme

1) Regulaation. Regulaatio asettaa asiakkaillemme entistä enemmän vaatimuksia noudattaa työturvallisuutta entistä laajamittaisemmin ja paremmin. Regulaation lisäksi kehitykseen vaikuttaa mm. erilaiset sertifioinnit ja laatujärjestelmät.

2) Henkilöstö. Yritykset haluavat parantaa työhyvinvointia ja -turvallisuutta ja sen merkitys on kasvanut työpaikoilla. Henkilöstö odottaa, että työskentelyolosuhteet eivät aseta heitä vaaraan ja että jokainen voi palata töistä terveenä kotiin.

3) Tarve innovatiivisille ratkaisuille. Turvallisuuden ylläpitämisen kustannukset ovat pääosin välillisiä. Aineelliset, yksittäiset tuote- tai tarvikehankinnat eivät useinkaan muodosta kokonaisuudessa merkittävää osaa. Asiakkaat tarvitsevat entistä enemmän innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja, joilla he voivat parantaa turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

Yhtiö hakee kasvua kolmelta eri tuotealueelta.

1) Omat innovatiiviset ensiapuratkaisut, joita yhtiö kehittää omalla Safedo® -tuotemerkillä. Keihäänkärkenä erityisesti IFAS (Intelligent First aid Station) -ratkaisu, joka on verkkoon kytkettävä älyensiapupiste.

2) Koulutusten digitalisointi ja koulutusten tarjoaminen eri suoritusmenetelmien (luokkakoulutus, hybridi, webinaari ja verkkokoulutukset) avulla.

3) Neuvovien defibrillaattoreiden osalta vahva markkina-asema toimialan johtavan brändin jakelijana.

Asiakkaat

Tänään meillä on yli 27 000 asiakasta ympäri Suomen. Uskomme henkilökohtaiseen tapaamiseen – toteutamme vuosittain noin 6 500 asiakastapaamista.

  • Yritykset. Palvelemme pieniä yhden miehen yrityksiä, mutta myös suuria kansainvälisiä yhtymiä. Tarjoamme erilaisia palveluita ja tuotteita asiakkaillemme, mutta yleensä asiakkaat ovat kiinnostuneita madaltamaan muuttuvia kustannuksia jotka liittyvät työterveys- ja työsuojelukuluihin. Liiketoimintamallillamme voimme tarjota laadukkaat tuotteet, koulutuksen ja ylläpidon näille osa-alueille. Meillä on hyvät IT -järjestelmät, joilla voimme pitää asiakkaan tilanteen ajan tasalla. Suurin osa liiketoiminnastamme tapahtuu konsultointikäyntien myötä, mutta saamme myös jatkuvaa kassavirtaa olemassa olevilta asiakkailtamme. Riippuen asiakkaan koosta heidän ostosykli on noin 3 kk – 2 vuotta.

    Olemme markkinajohtaja ns. maallikkodefibrillaattoreiden osalta Suomessa. Uskomme tämän liiketoiminnan kasvavan vuosittain n. 35-50%.

  • Julkinen sektori (kunnat ja kaupungit, terveydenhuollon yksiköt). Safedo Oyj:llä on hyvä jalansija julkisen sektorin asiakkaista. Asiakaskuntaamme ovat mm. kaupungit, kunnat ja julkiset toimijat. Olemme myös kouluttaneet laajasti Suomessa poliisia ensiavun antamiseen.

Näemme mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia laajentaa nykyisiä tuotteitamme ja palveluitamme uusille markkinoille ja tarjoamalla uusia ratkaisuja olemassa oleville asiakkaillemme.