Sijoittajat

Safedo Oyj sijoituskohteena

Palvelemme työpaikkoja 25 hengen voimin kaikkialla Suomessa ja tällä hetkellä meillä on yli 25 000 yritysasiakasta. Ratkaisuillamme asiakkaat säästävät aikaa ja rahaa – me hoidamme ensiapuvälineistön ja koulutukset! Safedo Oyj on listattu Privanetin päälistalle, jossa osakkeella voi käydä kauppaa.

Talous

Olemme kasvava ja kannattava yhtiö, joka on onnistunut osoittamaan konseptinsa toimivuuden. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2007 noin 0,177 miljoonaa euroa, tilikaudella 1.1.-31.12.2017 liikevaihtomme ylsi jo 3,09 miljoonaan euroon.

Tavoitteemme on noin 15-20% vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 5-10% käyttökate (EBITDA). Tavoitteemme on jakaa 30-50% tilikauden voitosta osinkoina.

Kasvu

Yhtiö hakee kasvua kotimaasta kolmelta eri tuotealueelta.
1) Ensiaputuotteiden kysyntää lisää voitetut kilpailutukset ja suurten asiakkaiden hankinta, tilikaudella 2016 yhtiö sai suuren asiakkuuden Helsingin kaupungilta ja vuonna 2017 meidät valittiin Vantaan kaupungin sopimustoimittajaksi.

2) Ensiapukoulutuksissa yhtiö hakee lisää markkinaosuutta ja tästä esimerkkinä on esimerkiksi poliisin voitetut kilpailutukset.

3) Neuvovien defibrillaattoreiden markkina kasvaa tulevina vuosina Suomessa ja markkinajohtajana yhtiö hyötyy tuotesegmentin kasvusta.

Asiakkaat

Tänään meillä on yli 25 000 asiakasta ympäri Suomen. Uskomme henkilökohtaiseen tapaamiseen – toteutamme vuosittain noin 6 500 asiakastapaamista.

  • Yritykset. Palvelemme pieniä yhden miehen yrityksiä, mutta myös suuria kansainvälisiä yhtymiä. Tarjoamme erilaisia palveluita ja tuotteita asiakkaillemme, mutta yleensä asiakkaat ovat kiinnostuneita madaltamaan muuttuvia kustannuksia jotka liittyvät työterveys- ja työsuojelukuluihin. Liiketoimintamallillamme voimme tarjota laadukkaat tuotteet, koulutuksen ja ylläpidon näille osa-alueille. Meillä on hyvät IT -järjestelmät, joilla voimme pitää asiakkaan tilanteen ajan tasalla. Suurin osa liiketoiminnastamme tapahtuu konsultointikäyntien myötä, mutta saamme myös jatkuvaa kassavirtaa olemassa olevilta asiakkailtamme. Riippuen asiakkaan koosta heidän ostosykli on noin 3 kk – 2 vuotta.

    Olemme markkinajohtaja ns. maallikkodefibrillaattoreiden osalta Suomessa. Uskomme tämän liiketoiminnan kasvavan vuosittain n. 35-50%.

  • Julkinen sektori (kunnat ja kaupungit, terveydenhuollon yksiköt). Safedo Oyj:llä on hyvä jalansija julkisen sektorin asiakkaista. Asiakaskuntaamme ovat mm. kaupungit, kunnat ja julkiset toimijat. Olemme myös kouluttaneet laajasti Suomessa poliisia ensiavun antamiseen.

Näemme mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia laajentaa nykyisiä tuotteitamme ja palveluitamme uusille markkinoille ja tarjoamalla uusia ratkaisuja olemassa oleville asiakkaillemme.