Sosiaalinen-, taloudellinen- ja ympäristövastuu

Alla muutamia keskeisiä osa-alueita, joilla Safedo Oyj pyrkii kantamaan oman sosiaalisen-, taloudellisen- ja ympäristövastuunsa (Corporate Social Responsibility, CSR):

- Tuotekehitys suuntautuu sähköisiin ratkaisuihin
Verkossa voidaan suorittaa nykyisin monipuolisesti ensiapukursseja. Verkkoon painottuva
tuotekehitys edesauttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, koska turhalta matkustamiselta
voidaan välttyä.

- Yhtiön käyttämät ajoneuvot ovat vähäpäästöisiä
Käytössämme on vähäpäästöisiä diesel- ja hybridiautoja. Autojen hankinnassa otamme
huomioon ajoneuvon hiilidioksidipäästöt ja ympäristökuormituksen sen elinkaaren ajalta.

- Kierrätämme oman toimintamme aiheuttamat raaka-aineet
Kierrätämme paperit, pahvit, muovit ja muut kierrätyskelpoiset raaka-aineet. Kannamme
tuottajavastuumme kuulumalla Suomen Pakkauskierrätys RINKIin. Valmistutamme
mahdollisuuksien mukaan tuotteita Suomessa vähentääksemme logistiikan aiheuttamia päästöjä.

- Kehitämme tuotteita, jotka ovat pitkäikäisiä
Kehittämämme ratkaisut eivät ole tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Huolellisesti
suunnitellut ja laadukkaat tuotteet ovat käytössä asiakkaillamme pitkään.

- Huolehdimme yrityksemme taloudesta
Pystymme tekemään paremmin kestäviä valintoja omalta osaltamme ja
yhteistyökumppaneidemme osalta ollessamme taloudellisesti vakaa.

- Tuemme erilaisia työskentelymuotoja
Osana sosiaalista vastuuta tuemme etätyöskentelyn lisäksi esimerkiksi työkokeiluja sekä työllistämistukityöskentelyä.