Vastuullisuus

Vastuullisuus on Safedo Oyj:lle tärkeä arvo. Toimintaamme ohjaa vastuullisuuden periaatteet kolmen teeman mukaisesti.

Tuotteiden ja hankintaketjun vastuullisuus perustuu pitkiin toimittajasuhteisiin, omien tuotemerkkien jakeluun, sekä yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Näin voimme varmistua tuotteidemme laadusta sekä jäljitettävyydestä. Uskomme rehtiin ja vastuulliseen kaupankäyntiin. 

Pyrimme vastuullisuuteen ympäristön osalta käyttämällä tuotteissamme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, jos mahdollista, ja suosimalla mm. kierrätysmateriaaleista valmistettuja pakkausmateriaaleja muovin sijaan. Myös pääkonttorissamme otetaan energiatehokkuus huomioon arkisissa valinnoissa sähkön- ja vedenkulutuksen osalta. Kierrätämme lähes kaiken toiminnassamme syntyvän jätteen. Yrityksen käytössä olevissa työsuhdeajoneuvoissa suositaan hiilidioksidipäästöiltään vähäpäästöisiä (alle 126g/km WLTP) ajoneuvoja. Olemme rekisteröityneet pakkausten tuottajavastuun toteuttamiseksi Suomen Pakkauskierrätys RINKI:in. Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö.  

Kolmantena vastuullisuuden teemana ovat ihmiset. Safedo Oyj haluaa on vastuullinen ja hyvä työnantaja. Pidämme tärkeänä kannustaa ja tukea yksilöä kehittymään omassa työssään ja viihtymään meillä. Työyhteisön hyvä henki on tärkeä arvo toiminnassamme. Myös työntekijän arjen ja työn tasapainottaminen on yksi perusperiaatteitamme. Työterveyttämme edistää ja hoitaa Pihlajalinna. Pyrimme olemaan tasa-arvoinen työpaikka, henkilöstöstämme on tällä hetkellä miehiä 58% ja naisia 42%.

Edellä mainitun kolmen teeman lisäksi meille on tärkeää hallintotapaan liittyvä vastuu.  Hyvä hallintotapa tarkoittaa meille lahjonnan ja korruption kaikenlaista välttämistä toiminnassamme. Maksamme verot täysimääräisesti sen mukaan kun lait ja asetukset edellyttävät, emmekä pyri välttämään veroja keinotekoisilla järjestelyillä. Huolehdimme kirjanpidon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.  Maksamamme tulospalkkiot ja bonukset liittyvät aina mitattavaan suoritukseen tai parantuneeseen tehokkuuteen.