Yleiset sopimusehdot

YLEISET SOPIMUSEHDOT
01.04.2022

SOVELTAMISALA
Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan kaikissa Safedo Oyj:n ja asiakkaan välisissä tavaroiden tai palveluiden toimituksissa ellei Safedon ja asiakkaan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

HINNAT
Tuotteiden ja palveluiden hinnat määräytyvät Safedon kulloinkin antamien suullisten tai kirjallisten tarjousten perusteella. Hintoihin lisätään voimassaolevat arvonlisävero ja muut lainsäädännöstä tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat verot ja maksut niiden voimaantulohetkestä lukien. Safedolla on oikeus vapaasti muuttaa tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelua.

LASKUTUS
Asiakas suorittaa sopimuksen mukaiset maksut Safedon lähettämän laskun perusteella siihen merkittyyn eräpäivään mennessä. Maksuehto on 14 vuorokautta netto laskun päiväyksestä, jonka jälkeen viivästyneestä suorituksesta peritään 13 % vuotuinen viivästyskorko. Safedo pidättää oikeuden maksuehtojen ja/tai viivästyskoron muutoksiin.

SAFEDO OYJ:N VASTUU JA VASTUUN RAJOITUKSET
Safedon vastuu koskee ainoastaan toimitetun tavaran tai palvelun laatua ja sen ominaisuuksia. Safedon vahingonkorvausvelvollisuus tavarassa tai palvelussa olevasta vahingoista rajoittuu ao. tilauksen arvoon. Safedo on ensisijaisesti oikeutettu korvaamaan virheellisen suorituksen virheettömällä suorituksella.

Safedo ei siten vastaa:
– Välillisistä ja epäsuorista vahingoista
– Vahingoista kolmannelle osapuolelle
– Vahingoista, jotka asiakas on aiheuttanut tavaroiden käsittelyn, kuljetuksen ja/tai varastoinnin yhteydessä
– Vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tavaroiden ohjeiden vastaisesta ja/tai virheellisestä käytöstä
– Mikäli tilauksen yhteydessä on sovittu asennuksesta, asennuksesta johtuvista vahingoista

Safedo ei vastaa asiakkaan ja kolmansien osapuolien välisiin erillisiin sopimuksiin perustuvista velvollisuuksista ja vastuista.

ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas vastaa tilauksen oikeudellisuudesta ja tilauksen tehneen
työntekijän kelpoisuudesta tehdä tilauksia yrityksen puolesta. Asiakas vastaa tavaroiden toimitus- ja laskutusosoitteiden oikeellisuudesta. Asiakas vastaa virheellisestä tilauksesta sekä siitä aiheutuvista kuluista ja kustannuksista.

Asiakaan tai tuotteen käyttäjän velvollisuutena on tutustua tuotteen mukana tuleviin tuoteselosteisiin, teknisiin ohjeisiin ja/tai turvallisuusmääräyksiin sekä varmistuttava aina tuotteen sopivuudesta ao. käyttötarkoitukseen. Epäselvissä tilanteissa Asiakkaan tulee aina kysyä Safedolta selvitystä tuotteen sopivuudesta ja käyttöturvallisuudesta ao. käyttötarkoitukseen. Safedo ei vastaa, mikäli siltä tilattu välineistö ei ole riittävä tai muuten oikean suuruinen työsuojeluviranomaisen tai muun kolmannen tahon mielestä.

KELA -korvausten saaminen edellyttää aina erillisen päätöksen, eikä Safedo vastaa, mikäli asiakkaan saama KELA-korvauspäätös poikkeaa Safedon asiantuntijan esittämästä arviosta. Asiakas vastaa siitä, että se on tutustunut kaupan kohteena oleviin tuotteisiin riittävissä määrin pystyäkseen tekemään asiassa ostopäätöksen. Asiakkaalle on varattu tilaisuus nähdä myös tämän tilaus- ja kauppasopimuksen kohteena olevat tuotteet ja palvelut, joita edustaja ei ole esitellyt.

YLIVOIMAINEN ESTE
Safedo vapautuu tavaran toimittamiseen liittyvien velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita Safedo ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää.

IMMATERIAALIOIKEUDET
Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Safedo tai Merplast- tuotenimellä myytäviin tuotteisiin ovat Safedolla.

REFERENSSIOIKEUS
Safedolla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä omassa markkinoinnissaan.

RIITOJEN RATKAISEMINEN
Kaikki sopimusosapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

TUOTTEITA KOSKEVAT MUUTOKSET
Safedolla on oikeus muuttaa tuotteidensa sisältöä, niiden koostumusta, pakkausten ulkoasua ja/tai muuta tuotteeseenliittyvää ominaisuutta. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle viimeistään seuraavan tavaraerän toimituksen yhteydessä.

KURSSIEN VELOITUSPERUSTEET
Yksittäisen (avoimen kurssin) kurssipaikan hinnasta laskutetaan 100% tilaushetkellä.

Yrityskohtaisen kurssin hinnasta 50% laskutetaan tilaushetkellä ja loput 50% viimeistään kurssin alkamispäivänä. Molemmissa laskuissa maksuehto on 14 vuorokautta netto tai erikseen sovitun kirjallisen sopimuksen tai tarjouksen mukaan.

PERUUTUSEHDOT
Asiakas voi halutessaan siirtää tehtyä kurssi-ilmoittautumista veloituksetta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkamisajankohtaa. Alle kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkamisajankohtaa tehdyt muutokset tai peruutukset laskutetaan kokonaisuudessaan. 

Safedo Oyj:n puolelta tapahtuneen peruutuksen osalta Safedo Oyj pyrkii tiedottaa asiasta osallistujia parhaan kykynsä mukaan. Safedo Oyj voi siirtää tai perua kurssin ilman korvausvelvollisuutta, mikäli kurssin osallistujamäärä on alle 10 henkeä tai kouluttaja sairastuu äkillisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että kurssin järjestäjä ei korvaa peruuntuneiden kurssien osalta kurssihinnan lisäksi kurssin peruuntumisesta aiheutunutta muuta haittaa (esimerkiksi välittömiä tai välillisiä kuluja) tilaajalle tai osallistujalle.

MUUT EHDOT
Tuotteissa mahdollisesti olevat viimeiset käyttöpäivät ovat ohjeellisia ja niiden paikkaansa pitävyyteen vaikuttavat mm tuotteiden käsittely, kuljetus, varastointi sekä muut vastaavat olosuhteet.