Alamieskoulutus

Ohjehinta Tarjouksessa!

Koulutuksessa perehdytään turvalliseen alamiestyöskentelyyn teoriassa ja käytännössä. Koulutuksessa käydään nostotöihin liittyvät alamiehen lainsäädännölliset vastuut, velvollisuudet ja vaarat, nostoapuvälineiden oikeat käyttötavat ja taakan kiinnittäminen, käyttäjän suoritettava nostoapuvälineiden tarkastus ja hylkäysperusteet sekä toimiminen merkinantajana. Luokkahuonekoulutuksena toteutettu alamieskoulutus sisältää myös nostoapuvälineiden tarkastusharjoituksen. Koulutus perustuu soveltuvin osin ISO 23853 standardiin.

Koulutus soveltuu pohjakoulutukseksi valtioneuvoston asetuksessa 403 keväällä 2020 voimaan astuneeseen muutokseen, jossa alamieheltä vaaditaan työnantajan kirjallinen lupa.

Tietoa alamieskoulutuksesta 

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia lähikoulutus, kolme (3) tuntia webinaarina
Toteutustapa
Lähikoulutus ja webinaari
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous sivun alareunasta.
Pätevyyden voimassaolo
Hyväksytystä suorituksesta myönnetään kortti. Alamieskortti on voimassa viisi (5) vuotta.
Koulutuksen toteutus
Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Alamieskoulutuksen tavoite

Nostotyöt ovat korkean riskin töitä. Alamieskoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa riittävä osaaminen, jotta nostureilla tehtävät nostot ovat turvallisia.

Alamieskoulutuksen kohderyhmä

Alamieskoulutusta eli taakan- ja merkinantajan koulutusta suositellaan kaikille nostotyöskentelyyn osallistuville henkilöille.

Alamieskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme alamieskoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Yrityskohtainen koulutus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena. Ryhmäkokosuositus on enintään 15 henkilöä. 

 

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö