Nostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutus

Ohjehinta Tarjouksessa!

Koulutuksen tavoitteena on antaa noston valvojalle ja suunnittelijalle opastusta ja ohjeita sekä antaa osallistujille valmiudet täyttää nostotöihin liittyvät työnantajavelvoitteet, sekä taidot varmistaa nostotyön turvallinen suorittaminen. Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot työnantajan vastuista toimittaessa nostotyön johtajana, valvojana, tai suunnittelijana.

Koulutus perustuu soveltuvin osin standardiin ISO 23813 sisältäen eri osapuolia säädösten mukaan koskevien vastuiden ja velvollisuuksien läpikäynnin, nosturien tyypit ja rakenteet, nostotöihin liittyvät vaarat, sekä nostotyön suunnittelussa ennakoitavat asiat. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan nostotyön suunnittelua ja kirjallisen nostotyösuunnitelman tekoa käytännön harjoitusten kautta.


Tietoa Nostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutuksesta 

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia.
Toteutustavat
Luokkahuone ja webinaari
Koulutuksen hinta
390 € + alv. Luokkahuonekoulutuksen hintaan sisältyy aamupäiväkahvi ja lounas sekä todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyyden voimassaolo
Nostotyön suunnittelijan ja -valvojan pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.
Koulutuksen toteutus
Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Nostotyön suunnittelija ja -valvojakoulutuksen kohderyhmä

Koulutus on kohdennettu henkilöille, jotka edustavat työnantajaa esim. nostotöiden tilaajana, työturvallisuudesta vastaavana, nosto-operaation suunnittelijana, nostotyötä suorittavien henkilöiden esimiehenä, sekä nostotyön valvojana.

Nostotyön suunnittelija ja -valvojakoulutuksen sisältö

 • Säädökset, vastuut ja velvollisuudet
  • konelaki 1016/04
  • työturvallisuuslaki 738/02
  • valtioneuvoston asetus 400/08
  • valtioneuvoston asetus 403/08
  • valtioneuvoston asetus 205/09
 • Nostolaitteet, määritelmät
 • Nosturintyypit ja nosturin rakenne
 • Nostoon valmistautuminen
 • Nostotyön vaarat
 • Nostoapuvälineet
 • Henkilönostot
  • nosturi ja trukki henkilönostoissa
  • henkilönostokori
 • Nostotyön suunnittelu
  • suunnittelijan tehtävät
  • nostotyösuunnitelma
  • valvojan tehtävät
  • harjoitukset
 • Kirjallinen koe

Nostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme nostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Ryhmäkokosuositus on enintään 15 henkilöä. 

PYYDÄ TARJOUS - VASTAAMME NOPEASTI!
tarjoukset@safedo.fi