Sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002

Ohjehinta Tarjouksessa!

Sähkötyöturvallisuus on sähkötöiden parissa työskentelevien ensimmäisiä huomioitavia asioita. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 pohjautuu sähkötyöturvallisuusstandardiin SFS 6002 ja se soveltuu sähköalan töitä tekeville ammattilaisille, kuten asentajille ja työnjohdolle.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille sekä sähkösuunnittelijoille. Koulutuksen suorittanut tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -standardin, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Tietoa Sähköturvallisuuskoulutuksesta 

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustavat
Lähiopetus ja webinaari
Kurssihinta
329 € + alv/ lähi tai web. Koulutuksessa saat käyttöösi materiaalin. Voit halutettasi tilata muovikortin hintaan 10 € + alv .
Pätevyyden voimassaolo
Sähkötyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.
Koulutus omalle ryhmälle
Hinta 1690 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme kortti- ja materiaalikulua 30 € + alv / osallistuja (muovikortti 10 €). Lue lisää sivun alareunasta.

SFS 6002 koulutuksen sisältö

Koulutus täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 83§ ja sen nojalla noudatettavan standardin SFS 6002:2015 liitteen X.9 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -standardi sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.

 • Sähkön vaarat
 • Sähkötyöturvallisuutta koskevat määräykset ja
  henkilöiden vastuut
 • Turvalliset työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet
 • Työskentely jännitteettömänä
 • Lähityöt ja jännitetyöt
 • Käyttötyöt sekä opastaminen
 • Tentti

Koulutuksessa jaetaan materiaali, joka selventää yleisen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 standardin vaatimuksia.

Koulutuksen päätteeksi suoritetaan koe, jonka läpipääsy on edellytyksenä sähkötyöturvallisuuskortin myöntämiselle.

SFS 6002 koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, joiden työhön sisältyy sähkön läsnäolosta johtuvia vaaroja.

Esimerkkejä koulutukseen osallistuvien henkilöiden tehtävistä

 • työnjohdon tehtävät
 • käyttötoiminnan tehtävät
 • suunnittelutehtävät
 • opetustehtävät
 • muut asiantuntijatehtävät

Sähkötyöturvallisuuskortin uusiminen

Koulutuksesta myönnettävä Sähkötyöturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Kortti uusitaan suorittamalla kahdeksan tunnin mittainen sähkötyöturvallisuuskoulutus.

Sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään viisi vuotta voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti. Kortti postitetaan 2-4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Jokainen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suorittanut saa itselleen kortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen.


Sähkötyöturvallisuuskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Sähkötyöturvallisuuskoulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Konsernimme koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus enintään 30 henkilöä. Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö