Sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 TeollisuusSÄTKY

Ohjehinta Tarjouksessa!

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 TeollisuusSÄTKY pohjautuu sähkötyöturvallisuusstandardiin SFS 6002, joka edellyttää kaikilta sähköalan töitä tekeviltä oman työympäristön tuntemisen ja tehtävien osalta turvalliset toimintatavat. Tämä koulutus varmistaa, että turvalliset toimintatavat tunnetaan, ja että niitä osataan hyödyntää työssä. Sähkötyöturvallisuuskoulutus täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen.

TeollisuusSÄTKY koulutus on suunnattu teollisuudessa sekä voimalaitoksissa työskenteleville henkilöille. Koulutus soveltuu myös työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimiville. SFS 6002 Sätky -koulutus on standardin mukainen suurjännitelaitteistoissa työskenteleville kohdennettu sähkötyöturvallisuuskoulutus.  

Tietoa TeollisuusSÄTKY koulutuksesta 

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustavat
Lähiopetus ja webinaari
Kurssihinta
429 € + alv/ lähi tai web. Koulutuksessa saat käyttöösi materiaalin. Hintaan sisältyy postitettu sähköturvakortti.
Pätevyyden voimassaolo
SÄTKY-pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.
Koulutus omalle ryhmälle
Hinta on 2500 € + alv/ryhmä. Kortti-, rekisteröinti- ja materiaalikulut ovat 100€/hlö. Pyydä tarjous sivun alareunasta.

Koulutukset toteutetaan Kival Oy:n kanssa. 

TeollisuusSÄTKY sähkötyöturvallisuuskoulutuksen sisältö

Koulutus sisältää muun muassa sähkön aiheuttamat vaarat, sähköistä johtuvat tapaturmat ja suurjännitetöiden sähköturvallisuuteen ja käyttötöihin liittyvän suunnittelun ja toteutuksen erityispiirteet. Koulutus antaa perusteet toimia ja suorittaa sähköasennuksia turvallisesti. Työnantaja täyttää koulutuksen myötä sähköturvallisuuslain ja Sähkötyöturvallisuusstandardin velvoitteen toimialakohtaisesta sähköturvallisuuskoulutuksesta. Useimmat verkkoyhtiöt vaativat urakoitsijoiltaan tämän koulutuksen suorittamisen. TeollisuusSÄTKY-koulutus on kohdennettu ensisijaisesti teollisuus- ja voimalaitosympäristössä työskenteleville henkilöille.

Koulutus täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 83§ ja sen nojalla noudatettavan standardin SFS 6002:2015 liitteen X.9 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Koulutuksessa käydään läpi

 • sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen
 • sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten periaatteet
 • säädösten mukaisten vastuuhenkilöiden tehtävät
 • standardin SFS 6002 asema
 • standardin SFS 6002 sisältö soveltuvin osin.

Koulutuksen sisältö:

 • Miksi SÄTKY – tausta & tavoitteet
 • Yleinen sähkötyöturvallisuus
 • Sähkön vaarat
 • Töiden ja kytkentöjen suunnittelu
 • Kytkentöjen ja töiden toteutus
 • Työt kohteessa
 • Palautuskytkennät
 • Koe

Koulutustilaisuudessa esitettävä materiaali on koottu osallistujille jaettavaan Suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus -käsikirjaan. Käsikirjassa käsitellään muun muassa yleistä sähkötyöturvallisuutta, sähkön vaaroja sekä käyttötyöhön liittyvää suunnittelua ja toteutusta.

Koulutuksen päätteeksi suoritetaan koe, jonka läpipääsy on edellytyksenä SÄTKY-kortin myöntämiselle.

Koulutuksen kohderyhmä

TeollisuusSÄTKY-koulutus on kohdennettu ensisijaisesti teollisuus- ja voimalaitosympäristössä työskenteleville henkilöille. SFS 6002:n mukaan suurjännitelaitteistoissa työskenteleville henkilöille annettavaan yleiseen sähkötyöturvallisuuskoulutukseen tulee sisällyttää alalla yleisesti käytössä olevat käyttötoiminnan yhteiset turvallisuusperiaatteet.

Esimerkkejä koulutukseen osallistuvien henkilöiden tehtävistä

 • työnjohdon tehtävät
 • käyttötoiminnan tehtävät
 • suunnittelutehtävät
 • muut asiantuntijatehtävät

Sähkötyöturvallisuuskortin uusiminen

Koulutuksesta myönnettävä Sähkötyöturvallisuuskortti SÄTKY on voimassa viisi vuotta. Kortti uusitaan suorittamalla kahdeksan tunnin mittainen SÄTKY sähkötyöturvallisuuskoulutus.

Teollisuus-SÄTKY sähkötyöturvallisuuskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Sähkötyöturvallisuuskoulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa konsernimme koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus enintään 30 henkilöä. 

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö