Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus

Ohjehinta Tarjouksessa!

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutuksessa  saat kaikki tarvittavat perusteet työhyvinvoinnin parantamiseen ja kehittämiseen työpaikalla. Koulutuksessa opit myös mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja vastuut työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Tietoa työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutuksesta 

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
495 € + alv
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus on saatavana myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko työntekijöiden tai konsernimme järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. 

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutuksen kohderyhmä

Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet, vastuuhenkilöt ja muu henkilöstö

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin koulutussisältö

Työhyvinvoinnin käsitteitä

 • Työhyvinvoinnin perusteet ja määritelmät
 • Yksilön työhyvinvointi ja työkyky
 • Työhyvinvointi ja työtyytyväisyys

Työhyvinvointiin liittyvä työsuojelulainsäädäntö

 • Toimiva yhteisö ja työturvallisuuslaki
 • Työterveyshuoltolain vaatimukset
 • Muita työhyvinvointiin suoraan lakeja ja näytön

Työyhteisön toiminta työhyvinvoinnin parantamiseksi

 • Työsuojeluhenkilöstön roolit ja vastuut
 • Työterveyshuollon rooli
 • Työhyvinvoinnin suunnittelu
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen keinoja ja välineitä

Työn fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen

 • Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät
 • Työuupumus
 • Kuormitustekijät hallintaan työterveyshuollon avulla
 • Organisaation ja esimiesten keinot kuormituksen hallinnassa

Työhyvinvoinnin johtaminen

 • Työhyvinvointistrategia
 • Seuranta ja mittarit

Työhyvinvointi muutostilanteissa

 • Työelämän muutostrendejä
 • Muutoksen vaiheet
 • Muutoksen toteuttaminen

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen malli

 • Työkyvyn hallinnan käytännöt
 • Varhaisen tuen vaiheet

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutuksen tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi, työkyky ja työtyytyväisyys muodostuu
 • Osaa kehittää työpaikan työhyvinvointia yhteistyössä koko työyhteisön kanssa
 • Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut työhyvinvoinnin parantamisessa
 • Tuntee työhyvinvointiin liittyvän työsuojelulainsäädännön
 • Tuntee yleisimmät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät työpaikalla
 • Ymmärtää kuinka työhyvinvointia ylläpidetään muutostilanteissa
 • Ymmärtää kuinka työhyvinvointia johdetaan, seurataan ja mitataan
 • Ymmärtää toimintatavat, joilla ylläpidetään työntekijöiden työkykyä ja tuntee varhaisen tuen mallin

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviin, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voi toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa konsernimme koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomaila. Ryhmäkokosuositus on vähintään 20. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

 

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö