Työsuojelun peruskurssi, asiantuntija- ja toimistotyö

Ohjehinta Tarjouksessa!

Työsuojelun peruskoulutuksessa opitaan työturvallisuuden ja työsuojelun perusteet asiantuntija- ja toimistotyössä. Koulutuksessa käydään läpi työsuojeluvaltuutetun, -varavaltuutetun ja vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut sekä työsuojelulainsäädännön perusteet. Lisäksi koulutuksessa perehdytään hyvän toimistotyöympäristön ominaisuudetsiin ja tietokonetyön fyysisiin kuormitustekijöihin.

Tietoa työsuojelun peruskurssista, asiantuntija- ja toimistotyö 

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
445 € + alv/ web
495 € + alv/lähi
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelun peruskurssi, asiantuntija- ja toimistotyö hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan.

Työsuojelun peruskoulutus asiantuntija- ja toimistotyössä toimiville on saatavana myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaiden tiloissa tai konsernimme järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. 

Koulutuksen kohderyhmä

Tämä asiantuntija- ja toimistotyössä työskenteleville suunnattu työsuojelun peruskurssi soveltuu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, esimiehille ja vastuulle, jotka toimivat asiantuntija- ja/tai toimistotyö.

Työsuojelun peruskurssi, asiantuntija- ja toimistotyö sisältö

Johdatus työsuojeluun

 • Yritysturvallisuuden osa alueet
 • Työsuojelun merkitys asiantuntija- ja toimistotyössä

Työtapaturmat

 • Toiminta työtapaturmissa
 • Työtapaturmien riskit ja ennaltamatkaehkäisy

Työsuojelun vastuut työpaikalla

 • Työnantajan ja työntekijän vastuut
 • Työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja oikeudet
 • Työsuojelun yhteistoiminta

Mitä työturvallisuuslaki edellyttää

 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Opetus ja ohjaus
 • Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

Toimisto työympäristönä

 • Työympäristön suunnittelu
 • Avotoimiston hyödyt, haitat ja pelisäännöt
 • Monitilatoimiston vyöhykkeet ja suunnittelu
 • Toimiston siisteys ja järjestys sekä paloturvallisuus

Tietokonetyö ja ergonomia

 • Tietokonetyön fyysinen ergonomia
 • Toimiva työpiste

Työsuojelun peruskurssin tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää työsuojelun perusteet ja työturvallisuudesta asiantuntija- ja toimistotyössä
 • Tietää työsuojeluvaltuutetun / esimiehen / vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut
 • Tuntee lait ja säädökset, työnantaja / työntekijä
 • Tuntee työympäristön keskeisimmät vaara- ja kuormitustekijät
 • Osaa kartoittaa työympäristön turvallisuusriskit
 • Ymmärtää työliikenteen riskit ja osaa ennaltaehkäistä työmatkatapaturmia
 • Tuntee työsuojelun yhteistoiminnassa aihet asiat ja käsittelytavat
 • Ymmärtää hyvän toimistotyöympäristön vaikutuksen työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja työn tuottavuuteen
 • Tuntee turvallisen ja terveellisen tietokonetyöskentelyn periaatteet

Työsuojelukoulutusyritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviin, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voi toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa konsernimme koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomaila. Ryhmäkokosuositus on vähintään 20. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

PYYDÄ TARJOUS - VASTAAMME NOPEASTI!
tarjoukset@safedo.fiKiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö