Työsuojelun syventävä koulutus, teollisuuden alat

Ohjehinta Tarjouksessa!

Teollisuuden alojen työsuojelun syventävä koulutus paneutuu työsuojelun erityispiirteisiin. Koulutuksessa käsitellään teollisuuden alan näkökulmasta työympäristön fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia kuormitustekijöitä, koneiden ja työvälineiden turvallisuusvaatimuksia, käsin tehtävien ja koneellisten nostojen sekä siirtojen turvallisuustekijöitä, henkilösuojainten valintaa. Lisäksi käsitellään työsuojeluvastuita yhteisellä ja monikulttuurisella työpaikalla.

Tietoa työsuojelun syventävästä koulutuksesta, teollisuuden alat 

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
Saatavilla vain tilauskoulutuksena. Pyydä tarjous sivun alareunasta.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Työsuojelun syventävä koulutus teollisuuden aloilla toimiville on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai konsernimme järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. 

Koulutuksen kohderyhmä

Tämä teollisuuden aloilla työskenteleville suunnattu työsuojelun syventävä koulutus soveltuu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, esimiehille ja vastuuhenkilöille, jotka toimivat teollisuuden alalla.

Työsuojelun syventävä koulutus, teollisuuden alat sisältö

Johdatus työsuojelun kehittämiseen

Työsuojelun erityispiirteet teollisuuden aloilla

 • Keskeiset työsuojeluongelmat teollisuuden aloilla
 • Teollisuuden alojen työtapaturmat ja ammattitaudit

Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät (työhygienia)

 • Fysikaaliset tekijät (melu, tärinä, valaistus, säteily ja lämpöolot)
 • Kemialliset haittatekijät ja kemikaaliturvallisuus
 • Biologiset tekijät

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus

 • Yleiset turvallisuusperiaatteet
 • CE merkintä ja turvallisuusstandardit
 • Koneiden huolto ja käyttö
 • Työantajan ja työntekijän velvollisuudet
 • Koneiden markkinavalvonta

Käsin tehtävät nostot ja siirrot, työasennot ja työliikkeet

 • Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitus ja vaaratekijät
 • Turvalliset työasennot ja työliikkeet
 • Vaivojen ja haittatekijöiden ennaltaehkäisy

Koneelliset nostot ja siirrot

 • Nosto ja siirtotyön suunnittelu ja nostolaitteen valinta
 • Nostoapuvälineet
 • Henkilönostojen turvallisuus

Henkilönsuojaimet

 • Suojainten valinta ja turvallinen käyttö
 • Vaatimukset työssä käytettäville suojaimille
 • Henkilönsuojainten huolto ja ylläpito
 • Henkilönsuojainten markkinavalvonta

Työsuojelu yhteisellä ja monikulttuurisella työpaikalla

 • Yhteisen työpaikan työsuojeluvastuut
 • Johtaminen ja työsuojelun kehittäminen monikulttuurisella työpaikalla
 • Perehdytyksen ja vuorovaikutuksen merkitys monikulttuurisella työpaikalla

Työsuojelun syventävä koulutuksen tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Tuntee työsuojelun erityispiirteet ja keskeiset työsuojeluongelmat teollisuustyössä
 • Ymmärtää teollisuuden työpaikkojen fysikaaliset, kemialliset ja biologiset kuormitustekijät
 • Tuntee koneiden ja työvälineiden turvallisuusperiaatteet, lait ja säädökset
 • Tietää eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet koneiden ja työvälineiden turvallisessa käytössä
 • Tuntee käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitustekijät ja osaa ennaltaehkäistä haittoja
 • Tietää koneellisten nostojen ja siirtojen turvallisuusvaatimukset
 • Tietää henkilösuojaimille asetetut vaatimukset ja turvallisen käytön periaatteet
 • Ymmärtää työsuojeluvastuut yhteisellä työpaikalla
 • Tuntee monikulttuurisen työpaikan hyödyt ja ymmärtää johtamisen periaatteet monikulttuurisella työpaikalla

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelun kehittämistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa konsernimme  koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

 

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö