Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Ohjehinta Tarjouksessa!

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi -koulutuksessa saat valmiudet tunnistaa työpaikan vaaroja, suunnitella ja toteuttaa riskien järjestelmällistä arviointia, ymmärrät riskien arvioinnin prosessin sekä harjoittelet vaarojen tunnistamista ja riskien suuruuden arviointia käytännönläheisesti asiantuntijan johdolla. Kokonaisvaltainen arviointi antaa perustan riskien hallintatoimien järkevään ja tehokkaaseen kohdentamiseen työpaikalla. Koulutuksessa painotetaan käytännönharjoittelua, jotta kurssin jälkeen osallistujat osaavat toteuttaa riskien arvioinnin prosessin ja toimenpiteet omalla työpaikallaan.

Tietoa vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi koulutuksesta 

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
345 € + alv
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointikoulutus on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai konsernimme järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. 

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi koulutuksen kohderyhmä

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi koulutus soveltuu kaikille näiden asioiden parissa työskenteleville, kuten esimerkiksi työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille, turvallisuuspäälliköille, linjaesimiehille sekä työterveyshuollon ammattihenkilöille ja asiantuntijoille.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi koulutuksen sisältö

Riskien arviointiin valmistautuminen

 • Mitä työn riskien arviointi on
 • Lainsäädäntö
 • Arvioinnin suunnittelu

Vaarojen tunnistaminen

 • Vaaratekijöiden tunnistaminen ja kuvaaminen
 • Altistumisen yksilöinti

Riskien arviointi

 • Seuraukset ja todennäköisyys
 • Nykyiset hallintakeinot
 • Riskin suuruus

Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

 • Toimenpiteiden hierarkia
 • Vaihtoehdot ja vaikuttavuuden arviointi
 • Toimenpiteiden vastuut ja resurssit

Seuranta

 • Toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
 • Viestintä
 • Päivittäminen

Tulosten hyödyntäminen

 • Johtamiskäytännöt ja mittarit
 • Käytännön toiminnan kehittäminen
 • Perehdyttäminen ja työohjeet
 • Työterveyshuolto
 • Onnettomuusvalmius

Koulutuksen aikana heränneet kysymykset ja niiden käsittely

Työsuojelun syventävä koulutuksen tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää riskien arvioinnin merkityksen työpaikalla
 • Tuntee työn riskien arviointiin liittyvän lainsäädännön
 • Osaa tunnistaa ja kuvata työpaikan vaaratekijät
 • Osaa toteuttaa riskien arvioinnin työpaikalla
 • Osaa arvioida riskien seuraukset ja todennäköisyydet
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa riskien pienentämiseksi vaadittavat toimenpiteet
 • Ymmärtää toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan merkityksen
 • Osaa viestiä riskien arvioinnin tuloksista omassa organisaatiossaan
 • Osaa hyödyntää riskien arvioinnin tuloksia oman työpaikkansa työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa konsernimme koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

PYYDÄ TARJOUS - VASTAAMME NOPEASTI!
tarjoukset@safedo.fi